SUPERFORVALTER: Derfor skal du ikke sælge alle obligationerne

Selv om den økonomiske udvikling peger i retning af et forsigtigt opsving, kan investorer være godt tjent med at holde obligationer i porteføljen.

INVESTERING

I et historisk perspektiv er renten fortsat relativt lav. Fra næsten alle leder og kanter spås et gryende opsving i verdensøkonomien, og det er derfor tid til at tage mere risiko ind i porteføljerne i form af aktier og virksomhedsobligationer. Men traditionelle, sikre obligationer i for eksempel dansk realkredit har fortsat sin berettigelse, mener en af Danmarks største obligationsforvaltere.

Chefporteføljemanager Thor Schultz Christensen, der blandt varetager investeringerne i de store danske obligationsafdelinger i Danske Invest, ser ingen grund til at smide sikre obligationer ud med badevandet. I stedet er budskabet, at man som investor blot skal købe de rigtige.

»Renten afspejler økonomiens tilstand. Alt peger på, at renterne derfor vil stige svagt. Men der er altid usikkerhed. Hvad nu, hvis amerikanske politikere ikke bliver enige om budgettet? Hvad nu, hvis den højere rente fører til afmatning på boligmarkedet? Der er ikke længere uanede mængder billige penge fra centralbankerne til, at man som investor kan sidde disse spørgsmål overhørig. Derfor har sikre obligationer absolut en plads i enhver afbalanceret portefølje,« siger Thor Schultz Christensen.

Udvælg de rigtige papirer
Ifølge chefporteføljemanageren gælder det om at spotte de papirer, der er mindre følsomme over for stigninger i markedsrenterne -
det vil sige så kursen på obligationerne ikke falder så meget, hvis renten stiger.

»Vi har købt op i realkreditobligationer med renteloft. Mens låntagerne får beskyttelse mod, at renten stiger markant, får man som investor beskyttelse mod kursfald indtil et vist niveau. Renten er nemlig variabel op til det loft, som er indbygget i obligationen,« siger chefporteføljemanageren.

Også de helt traditionelle fastforrentede obligationer er attraktive.

»Der er en del kortsigtede, spekulative investorer, der er ude af markedet igen. Derfor er vi ret komfortable med at eje eksempelvis den toneangivende 30-årige 4%-obligation som en del af en portefølje,« siger Thor Schultz Christensen.

Chefporteføljeforvalteren er chef for et team, der styrer fonde hos Danske Invest med både danske og udenlandske obligationer.

 

Tags

Anbefalede artikler