Store muligheder i kinesiske aktier

Det kinesiske aktiemarked er startet 2016 med massive kursfald. På sigt er der masser af mulighed for at få en pæn gevinst på aktier fra Kina

  Foto: istockphoto.com  

INVESTERING

Massive kursfald har rystet aktiemarkedet i Kina på årets første handeldage. Men på længere sigt, og hvis der kigges tre eller fem år ud i fremtiden, så der er store muligheder for at få pæne gevinster på aktier fra Kina, hvis det store land mod øst vel at mærke undgår en større økonomisk nedtur. Prisen på kinesiske aktier er nemlig lige nu yderst attraktiv lige som tilfældet er andre steder i Asien og andre steder på de såkaldte emerging markedets, der omfatter over 100 udviklingsøkonomier.

Sådan lyder vurderingen fra flere eksperter.

De peger dog på, at Kina er I gang med en større økonomisk omstilling, hvor den økonomiske vækst fremover skal trækkes mere af privat forbrug, service og indenlandsk aktivitet, end af eksport og massive investeringer i infrastruktur.

Væg de rette brancher 

“Så det gælder om at passe på med aktier de steder I Kina, hvor væksten er aftagende, mens der omvendt er gode muligheder i andre brancher, hvor væksten er tiltagende,” siger Henrik Drusebjerg, der er aktiestrateg hos Carnegie.

Seniorstrateg Tine Choi Danielsen fra Nordea er enig og peger især på kinesiske banker som et sted, hvor der kan være pæne afkast at høste over de kommende år. Det skyldes de senere års liberaliseringer af de finansielle markeder og de muligheder, som det åbner for den finansielle sektor.

Pas på med råvarer

“Omvendt skal man passe på med alt, der har med råvarer og eksport at gøre lige nu. Men samlet set anbefaler vi, at man sætter ti procent af sin formue i aktier fra Kina og resten af Fjernøsten. Det svarer nogenlunde til den andel, disse markeder udgør af det globale aktiemarked,” siger Tine Choi Danielsen.

Investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet kalder lige frem de kinesiske banker for “sindsygt billige”

“Men om de så er et godt køb er noget andet. For den lave prissætning afspejer frygten for, at der kommer store tab i de kommende år, hvis neddroslingen af den kinesiske økonomi forsætter. Sker det ikke, og bunder økonomien ud, kan de derimod være et yderst godt køb,” siger Per Hansen.

Stor stigning - små fald

De kinesiske aktier steg med ekspresfart og med næsten 150 pct. fra sommeren 2014 og de efterfølgende otte måneder. Det skete i kølvandet på en omfattende liberalisering, som gjorde det nemmere for udenlandske investorer at købe aktier i Kina.

Siden er markedet faldet igen, hvilket har tiltrukket sig stor opmærksomhed. Men faldet svarer stort set kun til den stigning, som de kinesiske aktier oplevede før krisen startede i midten af 2015. Fortsat er niveauet pænt højere end ved starten af 2014.

Billigt prissat

Henrik Drusebjerg hæfter sig ved, at de kinesiske aktier handles til en PE-værdi tæt på ti, hvilket er betydeligt mindre end i Europa og USA, hvor PE er oppe omkring 15. P/E viser, hvor meget der skal betales for en krones overskud i et selskab.

“Men der er en risiko for, at væksten i Kina bliver markant lavere. Sker det, og falder de helt ud af sengen, så kan det i værste fald trække hele verdensøkonomien ind i en ny recession, hvilket bestemt ikke vil være godt for aktiemarkedet,” siger Henrik Drusebjerg 

Den kinesiske regering har dog store muligheder for at stimulere økonomien med finanspolitik ligesom den kinesiske centralbank kan sætte renten ned eller lempe sin pengepolitik på anden vis.

De fleste venter en vækst i Kina mellem seks og 6,5 procent i de kommende år. Men skulle væksten tage af til måske fem eller bare fire procent, kan det få alvorlige følger. Det vil nemlig minde om en recession i Kina, fordi deres arbejdsstyrke vokser ganske meget og væksten derfor skal være høj for at undgå stigende arbejdsløshed. 

Tags

Anbefalede artikler