Stor uenighed om wild cards

Billedet var mudret, da analytikerne afslørede deres wild cards for 2010. Fire meget forskellige selskaber løb med to stemmer hver.

INVESTERING

Vi har ikke blot bedt analytikerkorpset pege på deres tre favoritter i C20-indekset. Anden del af udfordringen lød: Udpeg en hvilken som helst aktie noteret på Københavns Fondsbørs, som du mener, indeholder et attraktivt kurspotentiale, men også en betydelig risiko. Med andre ord, peg på et wild card for de investorer, der har en mere risikobetonet profil.

Fire vidt forskellige papirer opnåede lige mange stemmer: et konglomerat bestående af blandt andet en flytteforretning i Asien og produktion og distribution af fødevarer i Venezuela, et biotekselskab, et bryggeri og en producent af formstøbt emballage. Så forskellige markeder og brancher excellerer ØK, Bavarian Nordic, Royal Unibrew og Brdr. Hartmann nemlig i.
Umiddelbart kan det virke som spredt fægtning, men med undtagelse af Bavarian Nordic har selskaberne ét væsentligt træk til fælles. Enten har de allerede været igennem eller også er de i fuld gang med en turnaround, der åbner for store perspektiver.

En turnaround karakteriseres ved, at selskabet får styr på gælden, foretager udskiftninger i ledelsen, får ryddet op i driften og frasolgt de forretningsområder, der ikke længere er en del af kerneforretningen, så man igen kommer til at tjene penge. Den slags er sød musik i investorernes ører, men overgangen kan tage tid. ØK har gennemgået en succesfuld turnaround for år tilbage, mens både Royal Unibrew og Brdr. Hartmann er godt i gang med at få vendt skuden efter et par hårde år.

ØK: Jacob Pedersen

senioranalytiker, Sydbank:
ØK har en fundamental billig prisfastsættelse, da Foods-divisionen har en unik position i Venezuela, hvor de sidder på hele værdikæden fra foderproduktion til salg og markedsføring af produkterne. Selskabet har stærke brands og stor erfaring med at navigere i markeder med politisk usikkerhed, og den stigende oliepris gavner købekraften i Venezuela og mindsker sandsynligheden for en devaluering af den venezuelanske bolivar.


Royal Unibrew: Mogens Vad

Investeringsdirektør, Amber Fondsmæglerselskab A/S:
“Royal Unibrew kæmper med høj gæld og faldende indtjening, som jo ikke umiddelbart er nogen god cocktail, men effektiviseringer og frasalg af aktiver kan gøre Royal Unibrew til en attraktiv investering i 2010. Efter nedlukningen af bryggeriet i Århus og den efterfølgende udbygning i Faxe har selskabet et meget effektivt produktionsapparat, hvilket gerne skulle løfte indtjeningen. Efter nedlukningen af bryggeriet i Århus har Royal Unibrew, i lighed med Carlsberg, en interessant grund, der ved et salg kan give lidt luft til balancen.”


Brdr. Hartmann: Kenneth Winther

Portfolio Manager, Capinordic Bank:
“Brdr. Hartmann har gennemført en succesfuld turnaround, og i Europa er set-uppet mere hensigtsmæssigt med mere produktion i lavomkostningslande i Østeuropa til gavn for den fremtidige brutto-margin. Med afhændelsen af de urentable asiatiske og sydamerikanske forretninger tilbagestår blot det tidligere problem med den nordamerikanske forretning, som har været hæmmet af en ugunstig valutakursudvikling mellem canadiske og amerikanske dollar, som opstår, fordi produktionen foretages på fabrikken i Canada, mens salget primært er i USA. Den nordamerikanske division ventes dog at give overskud i 2010.”


Bavarian Nordic: Frederik Meinertsen

Aktieanalytiker, Handelsbanken:
“Bavarian er den aktie, som har det største relative værdiansættelsespotentiale på kort sigt. Den ventede godkendelse af koppevaccinen Imvamune og anerkendelsen af Prostvac til behandling af prostatakræft forventes at skabe så meget positiv omtale, at aktien vil outperforme det danske totalindeks signifikant. Der findes stort set ingen effektive behandlingsformer mod prostatakræft i fremskreden tilstand, og markedet vurderes konservativt til at have en værdi på 30 milliarder kroner om året. Indtil videre er der kun en konkurrent, der er i gang med at udvikle et alternativ til Prostvac.”

Tags

Anbefalede artikler