Stop loss

"Begræns tab" er den danske oversættelse af Stop Loss, der ikke er en fuldstændig investeringsstrategi, men en del af en samlet strategi.

  Foto: istockphoto.com  

INVESTERING

Med Stop Loss fastsætter du en salgskurs for dine aktier, der eksempelvis ligger 10 pct. under købskursen. Stiger aktien kan du justere aktiens salgskurs, så du skiller dig af med den, når den ligger 10 pct. under den højeste kurs.

Især mindre erfarne investorer kan have glæde af Stop Loss, da der er tale om en meget simpel strategi, som det højst kræver en lommeregner at benytte.

Sådan gør du:
Du køber eksempelvis en aktie til kurs 100 og fastsætter salgskursen til 10 pct. under købskursen – altså 90. Aktien falder imidlertid ikke i første omgang, men stiger til kurs 120, inden den begynder at falde. Du opjusterer derfor aktiens salgskurs til 120 minus 10 pct. – altså 108. Falder kursen til 108, sælger du aktien.

Stop Loss giver dig mulighed for at begrænse tabet, hvis aktien mod forventning skulle falde, efter du har købt den. Du kan fastsætte din tabsmargin til 10 pct. som i eksemplet eller vælge en anden margin, der passer til din økonomi. Handler du ofte og er på jagt efter de små gevinster, vil du næppe kunne leve med så stort et tab som 10 pct. Så skal du måske sætte grænsen til 2 pct.

Stiger aktien, efter du har købt den, kan Stop Loss hjælpe dig til at sikre noget af gevinsten. I eksemplet kunne du have solgt med en gevinst på 20 pct., hvis du havde solgt til kurs 120, men da du først fik solgt, da kursen lå i 108, måtte du nøjes med en gevinst på otte procent. Det er dog bedre end at vente til aktien er faldet yderligere.

Ulempen ved Stop Loss er, at tilfældigheder på kort sigt ofte bestemmer kursens retning. Et skuffende regnskab kan sende kursen på en aktie ned midlertidigt, men aktiens positive trend kan stadig være intakt. Du risikerer altså at sælge på bunden og må muligvis genkøbe til en højere kurs.

Tags

Anbefalede artikler