Stigende risiko for et aktiekrak

Aktieugebrevet mener, at aktiekurserne bliver holdt kunstigt oppe - og ugebrevet ser en markant stigende risiko for et egentligt aktiekrak, som kan vise sig fra den ene dag til den anden.

INVESTERING

Aktieugebrevet har på det seneste været lidt mere positiv om aktiekurserne på kort sigt, men denne positive parentes er faktisk blevet kortere, end vi havde forventet.

Og vi er nu vendt tilbage til vores ensidige sortsyn. Her er forklaringen på, hvad der er sket på det seneste:

For det første var der kommet mere ro omkring de europæiske banker efter EU’s stresstest, og det gav stigende bankaktier og øget risikovillighed hos de professionelle investorer.

Nu er de professionelle investorer for alvor ved at komme tilbage fra sommerferie, og de vurderer nu ændringerne over sommeren. Meget tyder på, at de er skuffede over, hvad de ser.

Stigende risikopræmier

Senest er risikopræmierne på sydeuropæiske og irske statsobligationer igen steget markant, og det kan meget vel være forvarsel om endnu en runde med stor investornervøsitet i forhold til PIIG-landenes eskalerede statsgæld.

Problemet bliver ikke mindre af, at den økonomiske opbremsning i USA nu begynder at smitte af på europæisk økonomi, hvor stigende arbejdsløshed og faldende skatteindtægter vil forværre statsgældsproblemerne.

For det andet har der været meget fokus på, at der ville komme en ny stor amerikansk vækstpakke på grund af efterhånden meget stor sandsynlighed for en kommende recession i USA. Som bekendt kom denne vækstpakke ikke.

Den amerikanske centralbanks melding om at ville genkøbe statsobligationer tillægges ikke stor betydning, fordi lave renter tilsyneladende ikke har stor kick start-effekt på væksten.

For det tredje var der sket et mindre, ikke-bekræftet brud op gennem 200 dages glidende gennemsnit for det toneangivende S&P 500 indeks omkring 1110-1120. På det grundlag øgede vi investeringsgraden i Spekulationsporteføljen.

S&P 500 indeks er den seneste uge faldet markant tilbage, endda med en lukkekurs fredag lige under 1080 (for SP futuren), og da netop 1060-1080 har været en vigtig støtte de seneste måneder bliver det meget spændende, hvad der sker de næste uger.

Vi ser markant større sandsynlighed for en ny nedtur end for markante kursstigninger.

På grund af de stadig værre økonomiske signaler den seneste måned, begynder vi for alvor at frygte et pludseligt gigantisk styrtdyk, som vi så i starten af maj 2010, og hvor det i dag er sandsynliggjort, at det var automatisk maskinhandel, der stod bag.

Den såkaldte algoritmehandel mistænkes for at manipulere markedet ind i nogle handelsmønstre med millioner af bud- og udbudsordrer i sekundet, som efterhånden har løsrevet niveauet på det generelle aktiemarked fra den bagvedliggende makroøkonomi.

Med andre ord tyder stadig mere på, at aktierne bliver holdt kunstigt oppe – alt for højt oppe.

Et eksempel herpå er udviklingen på det amerikanske obligationsmarked, hvor renten på den 10-årige statsobligation den seneste måned har været ude i et frit fald på grund af overvældende mange strømpile mod en dyb økonomisk recession.

Obligationsrenten er faldet fra 4,0 % i april til 2,7 % i fredags. Dette renteniveau er ikke set siden marts-april 2009, hvor der fortsat var tro på, at den globale økonomi var på vej endnu længere ned i et hul, og eksistensen af en igangværende økonomisk recession var en realitet.

Markant risiko for et aktiekrak

Vores bundlinje er, at vi ser markant stigende risiko for et egentligt aktiekrak, som viser sig fra den ene dag til den anden.

I et marked, hvor der måske er potentiale til at hente en gevinst på 5 % over de næste seks måneder, mens der er risiko for at tabe 40-50 % burde det ikke være vanskeligt at træffe et valg.

Med dette skrækscenarie i baghovedet skal vi dog samtidig slå fast med syvtommersøm, at markedet muligvis fortsat vil blive holdt oppe af algoritmehandel og ekstremt billig likviditet.

Og det kan måske også blive tilfældet så længe, at vi kommer igennem den økonomiske nedtur, uden at de negative scenarier overhovedet folder sig ud på aktiemarkederne. Det kan på ingen måde afvises.

Men vi tror ikke så meget på det, og vi vil bestemt ikke spille på det.

Se tidligere aktieugebreve


 

 

Tags

Anbefalede artikler