Stærkeste aktiemarked i fire måneder

Stemningen på aktiemarkederne er lige nu ganske positiv – og kurserne kan fortsætte opad i nogle uger eller måneder. Men under overfladen lurer skræmmende advarselssignaler stadigvæk.

INVESTERING

Det toneangivende amerikanske S&P 500 lukkede fredag i det højeste niveau i fire måneder. Det skete efter test af 200 dages glidende gennemsnit ovenfra først på ugen. Stemningen på aktiemarkederne er lige nu ganske positiv, selvom der under overfladen fortsat lurer skræmmende advarselssignaler.

Så længe S&P 500 holder sig over det lange glidende gennemsnit omkring 1100-1110, vil vi spille med på den fremgangsperiode, som kan fortsætte nogle uger eller måneder. Vi skal understrege, at vi ser fremgangen båret af nogle meget svage positive signaler, som i realiteten efter vores opfattelse slet ikke retfærdiggør de seneste kursstigninger.

Med andre ord har markedet igen valgt at fokusere på de få moderate positive nyheder, frem for på de underliggende strukturelle ubalancer i den globale økonomi. Vi frygter fortsat, at der lige pludselig kan komme nogle finansielle chok, som udløser frygt og panik på aktiemarkederne og de øvrige finansmarkeder.

Positive signaler

På den positive konto vil vi fremhæve den ugentlige indikator fra ECRI – Economic Cycle Research Institute, der nu har vist en positiv tendens i fem uger, efter mere end et halvt år med tilbagefald. Også Consumer Metrics Institute har for første gang i meget lang tid vist positive tendenser, og det er efter vores vurdering et meget vigtigt signal.

Selvom mange nøgletal fortsat viser svækkelse, er de to nævnte ledende indikatorer meget tidligere i deres signaler i forhold til de fleste andre indikatorer. Samtidig har begge signaler vist god forklaringsværdi for den økonomiske udvikling, som den senere har udviklet sig. Bemærk, at også aktiemarkedet normalt er seks-ni måneder foran den økonomiske virkelighed, vi kan se i de traditionelle økonomiske nøgletal. Med andre ord kan der meget vel være en positiv udvikling på vej i USA’s økonomi.

Det kan samtidig være grunden til, at S&P 500 indeks nu ser ud til at have bidt sig fast over det vigtige 200 dages glidende gennemsnit. Det vil i givet fald være første gang, siden det generelle aktiemarked i maj og juni 2010 bevægede sig ud på noget af en glidetur.

Vi bemærker, at det konjunkturfølsomme halvleder indeks (sox.x) fredag kørte hele fire procent frem, og det ligger nu over 50 dages glidende gennemsnit. Udløses de finansielle eller makroøkonomiske chok ikke, selvom de lurer under overfladen, kan aktier de kommende uger eller måneder stige fem-ti procent. I bedste fald forventer vi dog en meget tøvende fremgang, hvilket understøttes af, at de seneste kursstigninger er sket under relativ tynd omsætning.

Sorte skyer trækker sig sammen i horisonten

Lidt længere ude i horisonten ser vi flere tydelige sorte skyer trække sig sammen – til et kommende uvejr. Vi hentyder især til det forhold, at guldpriserne de seneste uger har sat den ene prisrekord efter den anden. Efter guldprisen for et par uger siden brød op gennem den tidligere pristop på 1250 USD tilbage i juni, hvor der var fokus på den sydeuropæiske statsgældskrise, er guldprisen fortsat opad meget hurtigt. Fredag lukkende guldprisen i 1296, og fremadrettet bliver det ekstremt vigtigt at følge udviklingen i netop guldprisen.

Hvorfor? Tidligere centralbankdirektør Alan Greenspan udtrykte det meget præcist, da han for nylig sagde, at guldprisen er ”kanariefuglen i kulminen” – med reference til, at kanariefuglen påvirkes af giftige gasser hurtigere end mennesker, og derfor udgør et advarselssignal om, at fare er på færde.

Traditionelt er guld blevet opfattet som et af de bedste alternativer til almindelige penge, når der er inflation på vej. Typisk holder guld værdien, mens pengesedler og bankindskud taber værdi. Inflation frygtes at opstå, når tilliden til nationale statsobligationer i USA og større EU-lande svækkes på grund af usikkerhed om, hvorvidt pengene bliver betalt tilbage. Inflation kan også opstå, hvis stater lader seddeltrykken køre på fuld kraft for at finansiere underskud på de store offentlige underskud. En forklaring på de seneste måneders meget markant stigende råvarepriser, herunder metalråvarer, kan også være investorers eller virksomheders opbygning af lagre, fordi der måske er tale om mere værdisikre aktiver.

Problemet er, at der er en stigende erkendelse i den finansielle verden af, at rigtig mange stater, herunder også England og USA vil få meget vanskeligt ved fortsat at finansiere deres underskud med statsobligationer. Vigende tillid til statsobligationerne vil få efterspørgslen til at falde – og det vil både lægge et pres på kurserne og på USD. DDK/USD er alene de seneste to uger dykket fra 5,90 til 5,52, og der kan meget vel være en betydelig større svækkelse af USD på vej. Vi vender tilbage til denne problemstilling i de kommende uger.

Se tidligere aktieugebreve


 

Tags

Anbefalede artikler