Stabil investering gav tab på 80%

Optiker Finn Juncker fra Fåborg er en af de 10.000 private investorer, som samlet har tabt 800 millioner kroner på en investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer.

INVESTERING

Når bankens investeringsrådgiver ringer, betaler det sig at væbne sig med en vis portion skepsis. Det har optiker Finn Juncker fra Fåborg i hvert fald lært efter en kort og særdeles dyr telefonsamtale med en rådgiver fra Jyske Bank. “De fleste af mine investeringer er foregået over telefonen, hvilket har passet mig fint. Jeg havde derfor fuld tillid til Jyske Bank, da min investeringsrådgiver ringede. Han anbefalede mig at investere min pensionsopsparing i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer. Og da jeg fik at vide, at risikoen var lav, så investerede jeg lidt mere end 600.000 kroner i hedgeforeningen,” forklarer Finn Juncker.

I dag, halvandet år efter, er de 600.000 kroner skrumpet ind til cirka 100.000 kroner, hvilket giver et direkte tab på en halv million kroner. Finn Juncker er især utilfreds med, at banken underspillede risikoen i investeringen og lagde op til en stabil forrentning på 8-12 procent årligt. På den baggrund føler han sig bondefanget af rådgiveren fra Jyske Bank og har klaget til Pengeinstitutankenævnet. “Der er efter min mening tale om meget dårlig rådgivning, og den brochure, som jeg har set bagefter, er meget vildledende. I brochuren står der, at der både ikke er nogen risiko, og at der er en risiko. Det er yderst forvirrende,” siger han

Tvetydige signaler
Brochuren sender da også en række tvetydige signaler ud til investorerne med formuleringer som:
- “Vejen til et mere stabilt afkast.”
- “Du bliver med andre ord bedre sikret mod tab.”
- “Vores frihed er din sikkerhed.”

Lidt længere fremme i brochuren bliver det en anelse mere langhåret, da teksten lægger op til en form for økonomisk evighedsmaskine:
- “Ved at kombinere korte og lange positioner vil en markedsneutral afdeling få både tab og gevinst i perioder med faldende kurser.”

Det helt centrale er dog, at foreningen kan geare sin investering med op til faktor 25.
- “Den gearing, vi anvender, svarer til, at vi investerer op til 2.500 kr. for hver 100 kr., der kommer fra en investor.”

Men gearingen er helt ufarlig, forsikrer Jyske Bank:
- “I Jyske Invests hedgeforening tilpasser vi gearingen, så vi overordnet set har en middel risiko.”

Trods nedtoningen af risici viser al erfaring, at gearing er en farlig sag. Har Jyske Invest gearet sine investeringer med 15 og kursen på foreningens obligationer falder med blot 5 kurspoint, vil 70-80 procent af formuen være forduftet. Salget og markedsføringen af den tvivlsomme investering har da også dannet grundlag for planer om et såkaldt gruppesøgsmål, hvor en gruppe investorer i fællesskab lægger sag an mod enten Jyske Bank eller Jyske Invest.

Ikke et ord om risiko 


Båndet samtale mellem Finn Juncker og Jyske Bank:

Jyske Bank: “I din ratepension, der vil jeg anbefale, at vi sælger det, der hedder, du har nogle 4%-obligationer, der udløber nu her den 1. januar 2008, dem vil jeg anbefale, du sælger, og så vil jeg anbefale, at du går ind og køber det andet produkt, den, der hedder obligationer Hedge – jeg vil vurdere, at man kan få et sted mellem 8 og 12% om året i gennemsnit i afkast på den her pulje i stedet for de her … vi skal alligevel ud og genplacere de her 4%-obligationer om en måned eller om to måneder.”

Anbefalede artikler

Cxense Display