Står vi foran et nyt stærkt aktierally?

Få AktieUgebrevets aktiestrategi for hele 2016 og bliv klogere på de to mest sandsynlige scenarier på aktiemarkedet.

INVESTERING

Aktiestrategi 2016: I denne analyse giver vi AktieUgebrevets bud på en aktiestrategi for hele 2016. Vi opstiller to scenarier, dels vores ”Basisscenarie” med en fortsat opbremsning i den globale økonomi og svage aktiemarkeder de kommende måneder. Og dels et scenarie med en snarlig vending i kinesisk økonomi, som vi kalder ”Aktierally lige forude.”

Vores Basisscenarie giver vi 65 % sandsynlighed, og Aktierallyscenariet 35 % sandsynlighed. Bundlinjen i begge scenarier er dog, at 2016 kan gå hen og blive et meget positivt aktieår. Men timingen i de to scenarier er meget forskellige.

Kort resumé af de to scenarier:

I Basisscenariet vil markederne blive styret ned af den amerikanske centralbanks nye rentecyklus med stigende korte renter. Kombineret med fortsat opbremsning i Kina vil de stigende renter inden for 3-6 måneder kaste en allerede svag USA-økonomi ud i en recession. Bundlinjen er, at aktiemarkederne de næste 3-4 måneder vil blive sendt ganske langt ned. For europæiske aktier vil nedturen blive forstærket af en styrket EUR/USD. Efter en kapitulation med panikudsalg og kapitulation, vil aktiemarkederne vende stærkt tilbage. 2. halvår 2016 bliver derfor et meget stærk aktiemarked.

I scenariet ”Aktierally lige forude” vil de seneste ugers positive udvikling i metalråvarer og oliepriser blive forstærket, og de stigende råvaremarkeder vil inden for én måned blive understøttet af indikationer på en positiv vending i kinesisk økonomi. Øget aktivitet i Kina vil samtidig understøtte udviklingen i fragtrater på tørlast (DS Norden) og på containertrafik (A.P. Møller-Mærsk). I dette scenarie vil øget kinesisk vækst smitte positivt af på væksten i Europa og USA. Stigende aktiekurser på energi- og råvarerelaterede aktier vil generelt reducere risikoen på usikre kredit-obligationer og på bankernes udlånseksponering mod disse relativt hårdt pressede brancher.

Kinesisk økonomi kan blive ”game changer”

Bundlinjen er altså, at en økonomisk vending i Kina først vil kunne aflæses i råvare- og oliepriser. De kommende uger og måneder bliver det altså afgørende vigtigt at holde øje med en stribe indikatorer for kinesisk økonomi, da det kan blive den centrale ”game changer” i forhold til vores Basisscenarie.

I forhold til vores Basisscenarie vil vi blandt andet se på udviklingen i den underliggende styrke på det amerikanske aktiemarked, og analytikernes justering af de kommende Q4-overskud i de europæiske Stoxx 600 selskaber og de amerikanske S&P 500 selskaber. Men vi vil i første omgang se på de indikatorer, som hurtigst vil bekræfte den positive vending i kinesisk økonomi, nemlig i råvarepriser og fragtrater.

De indikatorer, vi vil følge, er blandt andet følgende:

       1) Udviklingen i jernmalmpriser (iron ore), som på det seneste har vist visse positive takter.  

       2) Udviklingen i de vigtige kobberpriser begynder også at vise positive takter. Netop kobberpriserne ses som en af de vigtigste ledende indikatorer for den globale økonomi.

       3) Generelt har metalråvarepriserne på det seneste vist en svag positiv tendens, som synes at indikere en øget optimisme.

       4) Udviklingen i tørlastraterne og i containerrater har i sidste halvdel af 2015 været ekstremt negative. Og i den aktuelle udvikling ser der ikke ud til at være mange positive forhåbninger på den korte bane. Baltic Dry Bulk ligger på det laveste niveau i fem år. Og det samme gør containerraterne efter opgørelsen fra Shanghai Container Index.

Samlet set er der fortsat langt flere negative signaler end positive signaler, og indikationerne på en stabilisering for at bygge en platform for ny fremgang er stadig meget tyndbenet. Derfor ser vi fortsat størst sandsynlighed for vores Basisscenarie, hvor aktierne i det nye år vil blive ført nedad, måske efter et kortlivet traditionelt nytårsrally på nogle procent.

Stigende renter i halen på den amerikanske centralbanks nye rentecyklus, med indtil videre fire forventede renteforhøjelser i 2016, vil kunne vende op og ned på finansmarkederne, der har været ekstremt afhængige af centralbankernes QE-programmer med en historisk lempelig pengepolitik. Vi vurderer fortsat, at den nye erkendelse endnu ikke er indarbejdet i aktiemarkedets værdiansættelser. 

PRØV AKTIEUGEBREVET 3 UGER GRATIS – TILMELD HER

Tags

Anbefalede artikler