Spread er en skjult udgift

Forskellen mellem bud- og udbudskurs – det såkaldte spread – fortæller meget om den enkelte aktie. Derudover bør du se på spreadet som en omkostning på linje med kurtage.

INVESTERING

Et vigtigt parameter blandt alverdens børser er forskellen mellem aktiernes bud- og udbudskurs – det såkaldte spread. Jo lavere spread, jo mere effektivt er markedet, og jo billigere bliver det for dig som investor at handle på markedspladsen.

Størrelsen af spreadet er især vigtigt for meget aktive investorer, der foretager mange køb og salg af de enkelte aktier. For det første udgør spreadet nemlig en omkostning på linje med kurtage, og for det andet sender spreadet et signal til investorer om, hvor let det er at sælge aktien til en fornuftig kurs på et senere tidspunkt.

Blandt C20-aktierne ligger det gennemsnitlige spread på 0,14 procent. Den indirekte omkostning ved en investering, hvad enten det måtte være et køb med efterfølgende salg eller omvendt, løber således i gennemsnit op i 0,14 procent af det investerede beløb. Til sammenligning betaler du som privat investor omkring 0,07 procent i kurtage hos de billigste internet mæglere. Udgiften alene til kurtage ved et køb med et efterfølgende salg af en C20-aktie løber således op i cirka 0,14 procent.

Det er derfor helt naturligt, at de store professionelle investorer, der lader deres computere handle uafbrudt og med lynets hast, interesserer sig heftigt for kursforskelle på de enkelte handelspladser. For dig som en lille privat investor, som holder sig til en langsigtet køb-og-behold strategi, udgør spreads i den størrelsesorden ikke nogen væsentlig udgift. Men handler du ofte aktier uden for C20-segmentet, bliver det hurtigt en udgift, der rund barberer afkastet med flere procent årligt.

Eksemplets magt

Mekanismerne bag spreadet bliver bedst illustreret via et konkret selskab. Lad os tage biotek- virksomheden Neurosearch. Selskabet diskuteres ofte på aktiesitet Euroinvestor. Angiveligt har aktien et stort kurspotentiale, og derfor er den et yndet objekt for de mere spekulative investorer.

I skrivende stund er aktien udbudt til kurs 13,9 og bliver efterspurgt til 13,5, hvilket giver et spread på 2,9 procent. Lad os nu antage, at du køber 1.000 aktier til den udbudte pris på 13,9 kroner den 21. november. Derefter sælger du aktierne 14 dage senere. På salgstidspunktet er både bud- og udbudskurser steget med 8 procent, hvilket giver en salgskurs på 14,70 kroner.

Efter indregning af kurtage viser beregninger, at kursgevinsten på oprindeligt 8 procent er reduceret til 4,75 procent. Det vil sige, at de samlede omkostninger til handlen næsten snupper halvdelen af afkastet. Handler du derfor hyppigt løs flere gange om måneden blandt de mellemstore aktier, skal du både være heldig og dygtig, før dine resultater kan måle sig med en passivt forvaltet investeringsforening, der blot følger et indeks.

Markedets usikkerhed afspejler sig i spreadet

Meget tyder på, at spreadet fortæller historien om, hvordan investorerne vurderer markedssituationen. I perioden fra januar til begyndelsen af november 2011 er det gennemsnitlige spread på C20-aktierne steget fra 0,12 procent til 0,17 procent. Altså en vækst på 42 procent i omkostninger til spreads. Samtidig er det karakteristisk for årets aktieudvikling, at væksten i spreads først indtræder i juli, hvor den nedadgående trend på markedet tager sin begyndelse.

Et kig i statistikkerne over den månedlige omsætning fra Nasdaq OMX CPH afkræfter, at væksten skyldes en dalende omsætning. Meget tyder derfor på, at det stigende spread hen over året skal forklares ved en generelt øget usikkerhed.

Forklaringen støttes af, at spreadet på nogle af de mindst konjunkturfølsomme aktier i C20-indekset stort set ikke har ændret sig i løbet af 2011. Det drejer sig om virksomheder som Coloplast, TDC og William Demant. I den modsatte ende ligger bankaktierne, hvor markedets usikkerhed er slået igennem på kurserne og på spreadet.

Således er det gennemsnitlige spread udvidet fra 3 procent i januar til 5,5 procent i november, hvilket modsvarer en vækst i spreadet på 83 procent. Den overordnede konklusion er naturligvis, at den forsigtige og omkostningsbevidste investor skruer helt ned for handelsaktiviteten i risikofyldte perioder, da de samlede handelsomkostninger stiger i takt med risikoen i markedet.

Forskel i spreads

Her kan du se, hvad den gennemsnitlige forskel i spreadet var i forskellige grupper aktier i november.

Indeks Spread
C20 0,17
Øvrige Large Cap 0,82
Mid Cap (1) 1,59
Small Cap 5,32
Investeringsselskaber 4,03
Banker (2) 5,47

Note: (1) Eksklusive banker, da de skævvrider spreadet. (2) Eksklusive bankerne i C20, da de skævvrider spreadet.

Dato: 13. december

Tags

Anbefalede artikler