Spot aktien før opturen

Når først en børsnoteret virksomhed har opnået succes, er det for sent at hoppe med på aktien. Lær at spotte tegnene på en kurs mod nye højder.

  Foto: istockphoto.com  

INVESTERING

"Problemer kan være et stærkere signal til at købe, end succes."

Michael Voss er direktør for fondsmæglerselskabet Fundamental og har handlet i det danske aktiemarked siden 1987. Standpunktet er klart, når det handler om at øjne aktier, der kan nå nye tinder inden for en overskuelig fremtid. Han opfordrer stærkt til også at holde udkig med de aktier, der viser resistens i modgang, i stedet for ensidigt at fokusere på de mest omsværmede papirer.

Dårlige nyheder er som regel noget, der påvirker aktiens værdi negativt. Men giver den mindre flatterende omtale ikke udslag i kursfald, argumenterer Michael Voss, at aktien kan have nået et foreløbigt bundniveau. På det danske aktiemarked er Carlsberg et udmærket eksempel på resistens overfor negativ nyhedsstrømme. Bryggeriet har brugt væsentlige summer i forbindelse med en ekspansion på det lukrative russiske marked, og på trods af urolighederne i Ukraine, holder aktien stand.

"Det kan selvfølgelig ikke afvises, at den falder yderligere. Men husk på at dårlige nyheder bør påvirke en aktie negativt. Vi bør derfor skærpe opmærksomheden, hvis den ikke falder," understreger Fundamentals direktør.

Nordeas chefrådgiver, Michael Borre, deler betragtningen om styrke i modgang. Han påpeger desuden, at det er vigtigt at evaluere den negative nyhedsstrøm i forhold til aktiens reaktion. Herunder om historierne er branchespecifikke eller direkte relateret til den enkelte aktie.

Er der tale om sidstnævnte, er det et endnu tydeligere tegn på, at virksomheden er undervurderet. En god tommelfingerregel er i den sammenhæng symmetri. Så husk at holde det omvendte scenarie for øje. Ejer du for eksempel en aktie, som ikke stiger på gode nyheder, er det værd at overveje, om den skal sælges.

Tjen på tvivlsom ledelse

Næste tip om at spotte aktier før et kurshop highlighter endnu engang, hvordan problematisk elementer kan være blandt købssignalerne. Der kan være penge i en delvis uduelig ledelse for dig. Michael Voss har oplevet dette paradoks adskillige gange. Han nævner sågar et aktuelt eksempel, Alm Brand:

"Deres ledelse har i forbindelse med bankdrift smidt mellem en og tre millioner kroner ud af vinduet hver dag i seks år. Det er en velkendt sag, at ledelsen ikke har været sin opgave voksen. Men på grund af groteske kontrakter sidder de der stadig,"siger han.

Direktøren fra fondsmæglerselskabet Fundamental vurderer, at det er en grundlæggende opfattelse blandt Alm. Brands aktionærer, at ledelsen for længe siden burde have opgivet banken. Aktien var derfor i flere år en potentiel højdespringer, som med stor sikkerhed ville stige, hvis en ny ledelse blev indsat eller bankdelen blev lukket. Ingen af delene er dog sket endnu.  

Nordeas Michael Borre tilbyder en supplerende tommelfingerregel i forhold til ledelsen og dine muligheder for at spotte en akties sande potentiale. Aktieopkøb fra den absolutte top i selskabet - trods modgang signalerer - ganske enkelt, at den selv tror på en turnaround. Men husk at være opmærksom på, hvor omfattende opkøbet er og i hvilken grad, det påvirker ledelsens privatøkonomi.

"Hvis købet er risikabelt for ledelsen, så er det et godt tegn. Kan de tabe det hele uden nævneværdige personlige konsekvenser, er signalværdien dog ikke så stor. Derfor skal ledelsens køb af aktier også anskues i et volumenmæssigt perspektiv," anbefaler chefrådgiveren.

Overvåg det eksterne miljø

Udefrakommende modgang uden direkte relation til ledelsen kan også indbyde til køb. For eksempel faktorer som høje råvarepriser eller lønniveauer, der muligvis vil falde. Hos franske Peugeot er virksomhedens betydelige omkostninger til arbejdskraft en af de poster, der på sigt kan give en boomerang-effekt. De franske fagforeninger har gennem tiden formået at forhandle så lukrative aftaler hjem, at virksomhedens profitabilitet per produktionsenhed lider. Men det er ikke sikkert, at aftalerne vil bestå. Helt generelt taler man om politiske, økonomiske, socio-kulturelle, teknologiske, miljømæssige og juridiske trusler og muligheder i forhold til virksomheder. Michael Borre understreger, at det sværeste er, at skelne mellem reelle trusler og muligheder og varm luft:

"For det første skal der være et tidspunkt, hvor ændringen er indtrådt. Samtidig skal den afspejle sig i kursen, ligesom der skal være en mulighed for, at forholdet ophører," konstaterer han.

Michael Voss benytter også analyseperspektiverne til at overvåge det eksterne miljø og spotte styrke i modgang. Har en virksomhed et primært eksportmarked, hvor økonomien har været i problem gennem en årrække, er der et stigningspotentiale i forhold til konjunkturvendinger i det konkrete land.

Han påpeger – ligesom Michael Borre – at det skal være muligt at identificere, hvornår episoden indtraf, og den at påvirkede aktien negativt, før den også kan repræsentere et potentiale. Samtidig må og skal det være realistisk at episoden kan annulleres.      

"Et fald er jo sket. Men er det for eksempel en lovændring, der har udløst faldet, kan det være permanent," forklarer Michael Voss.

Begge eksperter understreger endnu engang, at et fald med et potentiale for den omvendte udvikling ikke behøver at være indtrådt kraftigt over en kort periode. Der kan også være tale om en længerevarende tendens - eksempelvis fordi en råvare løbende stiger eller et marked løbende forværres.

Find de lukkede fester

Der er mange perspektiver at tage højde for. Et af de mest effektive i jagten på undervurderede aktier er de slumrende kæmper. Mange aktier er mediedarlings og bliver konstant omtalt i pressen for deres vækstpotentiale.

Andre henslæber imidlertid en mere anonym tilværelse i stabile og ret lukkede brancher. De er som følge deraf ofte undervurderede. Stabile og lukkede brancher er brancher, hvor de juridiske eller økonomiske barrierer er så høje, at det er svært for konkurrenter at komme ind på markedet.

Juridiske barrierer er for eksempel lovgivning, der forhindrer konkurrenter i at komme ind på et marked. Nordeas Michael Borre nævner Bakkafrost, en færøsk koncern specialiseret i opdræt af fisk. På Færøerne er der restriktioner på antallet af fiskefarme.

Samtidig med dette har kursen på aktien gennem en periode været lavere end overskuddet berettiger. Et andet eksempel på juridiske barrierer er patenter. Der kan dog være tale om falsk tryghed.

"Ligesom lovgivning nemt kan indføres, kan det nemt ophæves. Tillader den færøske regering pludseligt flere fiskefarme, så vil konkurrenterne springe ind i på lukrative marked, hvilket næppe resulterer i en stigende Bakkafrost-aktie," advarer Michael Borre.

De økonomiske barrierer kan dermed være et stærkere kort end de juridiske. En økonomisk barriere betyder, at det vil koste store summer at etablere en virksomhed på det konkrete marked. Et eksempel på dette er bilbranchen, der imidlertid ikke lider af undereksponering nyhedsmæssigt. Så du må i gang med at regne på nøgletallene og i det hele taget lede grundigere den næste gigant på aktiemarkedet.  

"De anonyme guldkalve eksisterer, og hvis du leder systematisk og længe nok, finder du dem," siger Michael Borre.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display