Spekulativt køb af bankaktier

Penge & Privatøkonomi er blevet fanget af den generelle nedgang på aktiemarkedet, men der satses nu hårdt på mindre bankaktier.

INVESTERING

Vi er kommet bagud i spillet som følge af den generelle nedgang på aktiemarked.

På kort sigt er markedet meget svingende og meget uforudsigeligt. Men vi kaster de sidste 100.000 kroner ind i spillet ved at satse på bankaktier.

Med dagens bankfusioner på det jyske bankmarked lader der til at være kommet bevægelse i det finansielle landskab. Det forsøger vi at udnytte ved køb af fire positioner i mindre banker.

Amagerbanken
Første og fremmest køber vi for 50.000 kroner i Amagerbanken. Det er en risikabel investering, men med en kurs/indre værdi på 0,45 og en egenkapital på godt 2,5 milliarder kroner er potentiale opad ganske betydelig, når stemningen vender og mere normale tilstande indfinder sig.

Amagerbanken vil efter alt at dømme kunne tåle et tab på 1 milliarder kroner og stadig være solvent, så vi vurderer, at aktien indeholder et godt potentiale på kort sigt.

Skjern Bank, Maxbank og Skælskør Bank
Vi køber desuden mindre portioner af aktier i Skjern Bank, Max Bank og Skælskør Bank. Det gør vi for at satse på, at mindst en af dem fusionerer ind i en større bank med en vis overkurs. Det er risikabelt, men i et aktiespil skal der tages chancer en gang imellem.

Disse tre banker har alle en kurs/indre værdi under 0,66 og er derfor allerede trykket meget i kurs. Hvis stemningen blandt de finansielle aktier letter, når der er skabt vished for at nu har vi set bunden, så vil de ligesom Amagerbanken være blandt dem, der stiger mest.

Tags

Anbefalede artikler