Sorte skyer trækker op over aktiehimmel

Den europæiske statsgældskrise bliver vanskelig at løse både kort og lang sigt, og efter alt at dømme er tiden knap, før finansmarkederne begynder at gå i negativt selvsving.

INVESTERING


Lad det være sagt med det samme: Endnu engang holder aktiemarkederne utroligt flot stand, selvom sorte tordenskyer igen trækker sammen over aktiehimlen.

Men det vil stadig være en god regel først at se på, hvilke signaler aktiemarkedet selv sender. Og dernæst at læse markedsudviklingen i lyset af de (dystre) makroøkonomiske signaler. Med andre ord skal man ikke blot sælge ud fra makroøkonomiske signaler. Men giver aktiemarkedet selv et klart salgssignal, bør man tage benene på nakken.

Men: Aktiemarkedet selv har endnu ikke givet det ultimative salgssignal.

Men det kan komme hurtigere, end man kan glippe med øjnene. Og derfor er det for enhver investor, også den mellemlangsigtede og langsigtede investor, for tiden afgørende at holde godt øje med, hvad der sker på aktiemarkederne. Bankens traditionelle udråb om at have “is i maven” er efter vores opfattelse farligere end nogensinde, da det faktisk kan gå meget galt.

Vanskelig europæisk gældskrise

For det første lugter det mere og mere af, at den europæiske statsgældskrise bliver vanskelig at løse både kortsigtet og langsigtet. Igen er det Grækenland, der står på dagsordenen.

Politisk er det – især i Tyskland og Finland – begrænset spiseligt at sende nye penge efter Grækenland. Det er til gengæld helt nødvendigt, hvis man skal undgå et hair cut (nedskrivning) på græske statsobligationer, hvilket vil kaste en række store europæiske banker ud i en alvorlig krise.

Stigende inflation i EU-landene ventes at få den europæiske centralbank til at sætte den korte rente endnu højere op. Dermed får de forgældede sydeuropæiske lande endnu vanskeligere ved at finansiere deres store budgetunderskud. Efter alt at dømme er tiden knap, før finansmarkederne begynder at gå i negativt selvsving.

Dyb recession i Japan

For det andet var der på finansmarkederne en forventning om, at genopbygningen af de japanske kystbyer efter tsunamien vil give et hurtigt økonomisk boost.

Det er gået lige modsat. De seneste data viste, at japansk økonomi er på vej ud i en dyb recession. Japans BNP faldt i april med 0,9 % – hvorefter økonomien er gået 3,7 % tilbage på årbasis de seneste tre måneder.

De japanske myndigheder vurderer, at japansk økonomi snart er tilbage på sporet på grund af den kommende genopbygning. Men det lader altså vente på sig. Blandt andet er privatforbruget faldet markant, og virksomhederne nedbringer lagrene på grund af usikkerhed om fremtiden.

Tydelige svaghedstegn i USA

For det tredje bliver svaghedstegnene i USA’s økonomi nu tydeligere og tydeligere: Måling af erhvervstilliden fra dels Philly Fed og dels Empire State index viste begge store svaghedstegn.

Omregnes den samlede erhvervstillid til ISM-skalaen svarer det til, at ISM fra de amerikanske indkøbschefer næste gang (den. 1. juni) vil falde fra 57,3 til 52,6.

Dermed er der stor sandsynlighed for, at den vigtige ISM-score vil dykke ganske markant ved næste opdatering allerede om halvanden uge, og det kan sende aktierne markant nedad.

Meget afgørende bliver det dog, hvor meget af den negative effekt, der kan henføres til knaphed på importerede biler og bildele fra Japan, der næppe har påvirket ISM i april.

For de kommende maj-tal ventes en mærkbar negativ effekt af mangel på importerede varer til amerikansk bilindustri, hvor der allerede meldes om afskedigelser. Til gengæld kan der blive tale om en kortvarig nedgang, indtil importen fra Japan normaliseres.

Omkring aktiemarkedets egne signaler har vi som nævnt endnu ikke en endelig afklaring. Det toneangivende amerikanske S&P 500 indeks ligger lige under det vigtige pejlemærke i 1340, men stadig over 50 dages glidende gennemsnit. Det samme er tilfældet for tyske DAX, som på det seneste har vist svaghedstegn. Til gengæld er det vigtige halvlederindeks sox.x igen faldet lige under 50 dages glidende gennemsnit, men ikke nok til, at det er et bekræftet signal.

Se tidligere aktieugebreve


 

Tags

Anbefalede artikler