Som investor skal du kun kigge på risiko

Da afkast er den direkte konsekvens af risiko, er risiko det eneste, du som privat investor skal forholde sig til, anbefaler investeringsekspert.

INVESTERING

Det er basal viden, at afkast og risiko hænger uløseligt sammen. Alligevel koncentrer investorer sig langt mere om at jagte afkast, end at analysere risikoen ved deres investeringer.

Faktum er, at forudsætningen for et tilfredsstillende langsigtet afkast er en kombination af faktuel viden om investeringens risiko og en klar holdning til ens personlige risikovillighed.

Set ud fra en risikosynsvinkel, er det lige problematisk om en aktie stiger 20 procent eller falder 20 procent, idet så store kursudsving er udtryk for høj risiko.

Novo understreger pointen
Et lysende eksempel på investorerne ensidige fokusering på afkast, så vi i den seneste uge, hvor Novo Nordisk-aktien faldt 13 procent, fordi selskabets nye insulinprodukter ikke blev godkendt til det amerikanske marked.

”Det er min påstand, at de færreste almindelige private investorer har været fuldt bevidste om risikoen ved en investering i Novo Nordisk. De har set aktien stige støt om roligt de seneste år, og har lade sig lulle til ro i en klar forventning om, at en investering i Novo Nordisk-aktier var en sikker investering. Det er der ingen aktier, der er, og Novo Nordisk er en lære i, at selv de bedste aktier, kan give investorerne uventede tab,” siger investeringsstrateg Henrik Franck fra Formuepleje.

Han mener derfor, at investorer altid skal tage udgangspunkt i deres egen risiko - det vil sige deres egen følsomhed over for risiko og deres investeringshorisont.

Den optimale portefølje
Langt de fleste investorer sætter pris på, at porteføljen ikke tager for store udsving, men at den støt og roligt leverer et afkast år efter år, der passer til investors psyke og investeringshorisont. Ses på risikoen ud fra en teoretisk synsvinkel, er der hjælp at hente, da der kun er én løsning på spørgsmålet: Hvilken portefølje giver det optimale forhold mellem afkast og risiko?

Svaret er, at det er en kombination af flere aktivklasser. Nobelpristageren, James Tobin, har bevist, at med to aktiver, obligationer og aktier, er den optimale portefølje en fordeling med cirka 75 procent obligationer og cirka 25 procent aktier.

Med andre ord, ønsker du en lav risiko og det bedst mulige afkast, er løsningen ikke 100 procent bankindskud eller kortløbende obligationer, men ovennævnte blanding af obligationer og aktier. Ønsker investor højere risiko er det heller ikke løsningen at øge aktieandelen, men at øge risikoen ved at geare sin investering gennem lånefinansiering.

De to vigtigste parametre
Der er to forhold, du aktivt skal tage stilling til. Det ene er din økonomiske evne og villighed til at håndtere risiko. Det andet er din investeringshorisont.

Har du en lang investeringshorisont på mere end 5-7 år, og har du en robust privatøkonomi, bør du investere med højere risiko, end hvis du skal bruge dine penge snart, og det i øvrigt er husholdningspengene, du investerer for.

Når du har fundet dit risikoniveau - lav, mellem eller høj og din investeringshorisont kort, mellem eller lang, kan du tilpasse din portefølje, så den har den rette risiko. Dermed opnår du det bedst mulige afkast.

 

 

Tags

Anbefalede artikler