Smutvej til de bedste obligationer

Har du penge i banken, eller vil du skrue lidt ned for risikoen i aktieporteføljen, så serverer vi her fire gode obligationsporteføljer. Find den, der passer til dine skatteforhold og din tidshorisont.

INVESTERING

‘Side 1: Smutvej til de bedste obligationer’

Investering i obligationer er en rimelig sikker måde at opnå et langt bedre afkast på end ved bare at lade pengene stå i banken. Eneste krav er, at investeringshorisonten er mindst et år.

 

At købe obligationer er dog nemmere sagt end gjort. Med cirka 2.300 forskellige obligationer på Københavns Fondsbørs til en samlet værdi af 5.200 milliarder kroner kan det være svært at overskue, hvilke obligationer man skal satse på.

 

Ja, faktisk er det praktisk talt umuligt at vide, hvad der er skidt eller kanel. Men tag det roligt. Her på siderne har vi gjort det analysemæssige forarbejde og fundet frem til de bedste af de bedste obligationer på markedet, og vi giver fire konkrete bud på gode obligationsporteføljer.


Obligationer bør altid indgå som en større eller mindre del i enhver langsigtet placering af formue.

Fordelen ved obligationer
Men hvad er det egentlig lige, at de rigtige obligationer kan? Jo, de har den dejlige, pålidelige egenskab, at de kan bevare din formue og give et godt og sikkert afkast.

 

Hvis man beholder sine obligationer, til alle udtrækninger er udbetalt, og hele obligationen dermed er indfriet, så har man fået alle sine penge tilbage plus et ganske fornuftigt positivt afkast. Derfor har obligationer en markant lavere risiko end aktier og aktiebaserede investeringsbeviser.

 

Obligationer er dog ikke helt uden risiko, da kursen godt kan svinge lidt, men den generelle regel er, at jo kortere tid obligationen løber, jo mindre svinger den i kurs.

 

Køber man obligationer med en løbetid, der stemmer overens med ens investeringshorisont, så betyder de daglige svingninger i kursen imidlertid ikke ret meget for det endelige afkast.

 

Obligationer er derfor en god måde at placere langsigtet opsparing på uden nogen reel risiko for tab, hvis man vel at mærke holder sig til stats- og realkreditobligationer. Obligationer bør faktisk altid indgå som en større eller mindre del af enhver langsigtet opsparing/placering af formue, uanset om det er frie midler eller pensionsmidler, der investeres.

 

Ved investering af frie midler
Ved investering af frie midler forstås almindelig placering af formue/opsparing, der ikke er en del af en pensions-opsparing. Beskatningen af afkastet opgøres årligt i forbindelse med udfærdigelsen af selvangivelsen.

 

Investeringshorisont: 2-5 år
Bud på en portefølje af obligationer


KUPON
UDLØB
KURS¹
eff. rente²
VARIGHED³

NAVN/Fondskode

REALK.DK. 10D (DK000927104-1)2%1.1.200996,62,761,67NYKREDIT (DK000975877-3)2%1.1.201192,72,903,57REALK.DK 21D (DK000926957-3)3%1.10.201596,02,303,59

Noter:¹ Kurser ultimo april 2007. ² Ved 59 procent skat. ³ Forklares i ordlisten.Bud på en portefølje af obligationer

Investeringshorisont: Mere end 5 år
Bud på en portefølje af obligationer


KUPON
UDLØB
KURS¹
eff. rente²
VARIGHED³

NAVN/Fondskode

REALK.DK. 10D (DK000927104-1)2%1.1.200996,602,761,67NYKREDIT (DK000975877-3)2%1.1.201192,72,903,57SKIBSKREDIT (DK000412902-0)2%15.11.201584,92,807,81REALK.DK. 22D (DK000927414-4)4%1.10.202894,102,258,44NYKREDIT 3D (DK000976164-5)4%1.10.203891,102,3511,51

Noter:¹ Kurser ultimo april 2007. ² Ved 59 procent skat. ³ Forklares i ordlisten.

‘Side 2: Smutvej til de bedste obligationer’

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display