Smøger styrker porteføljens helbred

Cigaretter er særdeles velegnede til den sunde portefølje med fokus på risikospredning og et stabilt afkast. Cigaretproducenten BAT er et godt køb.

INVESTERING

‘Side 1: Smøger styrker porteføljens helbred’

Traditionelt har investering i forskellige former for giftstoffer lige fra sprøjtegifte over medicin til cigaretter og whisky været en god forretning under en økonomisk nedtur. Ønsker du derfor at immunisere en del af aktieporteføljen mod risikoen for nye store kursfald, er en investering i de såkaldte “giftaktier” en oplagt mulighed. Investeringen har dog den ulempe, at aktierne ikke vil stige i samme takt som det øvrige aktiemarked, når/hvis konjunkturerne vender.

På den anden side bør enhver aktieportefølje indeholde en eller flere konjunkturuafhængige aktier, hvis du ønsker en stabil udvikling i porteføljen. På det danske aktiemarked er udbuddet af store likvide og konjunkturuafhængige aktier begrænset, men bevæger vi os uden for landets grænser finder vi blandt andet cigaretproducenten British American Tobacco (BAT), der er noteret i både Tyskland og England.

Med en årlig nettoomsætning på cirka 96 milliarder kroner (før afgifter) er BAT en af de fire giganter inden for det globale salg af cigaretter. Fraregnet det kinesiske marked vogter koncernen over en markedsandel på 27,4 procent, som er svagt stigende. Vækst i omsætningen kan aktionærerne imidlertid kigge i vejviseren efter.

Faktisk er nettoomsætningen før indregning af afgifter faldet 5,2 procent i perioden 2003 til 2007, hvilket koncernen i sit seneste regnskab begrunder med et vigende salg i stort set alle regioner bortset fra Kina.

Hvad udad tabes, skal indad vindes
Men trods negativ vækst i omsætning og ringe udsigter til fremtidig vækst er BAT-aktien absolut en overvejelse værd for den forsigtige investor. På samme måde som det officielle Danmark formulerede mottoet efter den tabte krig i 1864 – “hvad udad tabes skal indad vindes” – synes ledelsen i BAT at forfølge en lignende strategi i kølvandet på utallige retssager og et generelt negativt image blandt politikere og befolkning.

I stedet for at satse på vækst i toplinjen, satser koncernen helt bevidst på en forbedret bundlinje. Midlerne er blandt andet opkøb, rationaliseringer samt flytning af produktiontil lavtlønslande, hvilket siden 2003 har firedoblet indtjeningen per aktie fra 2,25 til 8,78 kroner i 2007. Samlet har koncernen hentet besparelser på produktionen på 8,25 milliarder kroner over en femårig periode, hvilket udgør cirka 34 procent af driftsoverskuddet i 2007.

Men BAT-koncernen har ikke i sinde at stoppe med effektiviseringsprocessen på nuværende stadium. Frem til 2012 er det planen at spare yderligere 6,6 milliarder kroner, hvilket isoleret set øger driftsoverskuddet med 28 procent svarende til en vækst i indtjeningen per aktie på samme niveau. I det hele taget er produktion og salg af cigaretter, og herunder i speciel høj grad de dyrere mærkevarecigaretter, en fænomenal god forretning for BAT-koncernen.

Faktisk er det stort set umuligt at finde virksomheder med en tilsvarende indtjening, hvor bruttomarginalen kravler op på 29 procent og med udsigt til en marginal i 2012 på hele 37 procent. Til sammenligning må Carlsberg “nøjes” med en bruttomarginal på 11,8 procent. Der er altså rigtig mange penge i cigaretter, hvis ellers forholdene omkring produktion og logistik er optimeret. Men også markedsføring og branding af koncernens fire globale såkaldte #201cdrive brands#201d, Dunhill, Kent, Lucky Strike og Pall Mall, giver synlige effekter på bundlinjen.

Mærkevareprincippet er nemlig gældende i lige stor grad, hvad enten det gælder Coca-Cola, Nike eller Lucky Strike. I kraft af en intens markedsføring, hvor produktet “lagres” i kundernes bevidsthed, har producenten ofte et de factomonopol på varen. Nye producenter har svært ved et komme ind på markedet, da det vil kræve enorme investeringer i markedsføring og branding af de enkelte produkter.

På den baggrund bliver den eksisterende producent i stand til at beregne sig en unormal høj profit, da varen ikke sælges på prisen, men på navnet. Forretningsmodellen gælder i høj grad for koncernens fire globale cigaretmærker, som i 2007 stod for 24 procent af koncernens salg opgjort på volumen. Når koncernen så samtidig er i stand til at øge salget af de skarpt profilerede cigaretmærker på bekostning af nogle typisk mere prisfølsomme mærker, er vejen banet for øget indtjening trods uændret eller faldende omsætning.

Eller som driftschefen for America-Pacific-regionen, direktør Nicandro Durante, formulerer det i 2007-regnskabet: “Den særdeles positive performance af vores global drive brands i mange markeder har sammen med en forbedret prissættelse og besparelser banet vejen for en stærk vækst i driftsresultatet.”

‘Side 2: Smøger styrker porteføljens helbred’

Tags

Anbefalede artikler