Skattegave til uheldige aktionærer

Private aktionærer med store realiserede tab og ingen gevinster til at modregne tabene, får fra og med 2009 en kontant skatterabat på deres tab. Mens aktionærer tidligere kun kunne få den skattemæssige værdi fra tabet udbetalt ved salg af unoterede aktier, gælder der fremover de samme regler for noterede og unoterede aktier.

INVESTERING

‘Side 1: Skattegave til uheldige aktionærer’

Fra og med år 2009 bliver aktieejere med tab på børsnoterede aktier en smule bedre stillet, fremgår det af et lovforslag fra regeringen.

Ifølge lovforslaget vil aktionærer med tabsgivende investeringer nemlig kunne få modregnet den skattemæssige værdi at tabet i den almindelige indkomst, hvilket ellers hidtil kun har været gældende ved investeringer i unoterede aktier.

Helt kontant betyder lovforslaget, at hvis du i 2009 har inkasseret et tab på eksempelvis 30.000 kroner, vil du få en skatterabat på præcis det samme beløb, som du skulle have betalt i skat, hvis der havde været tale om en gevinst.

Skat kræver oplysninger om køb

Skattevæsenets eneste krav er, at din bank på forhånd har oplyst over for skattevæsenet, at du på et tidspunkt har købt de tabsgivende aktier. Gennem de sidste 4 – 5 år har bankerne været pligtige til en gang årligt at indberette beholdningen af aktier og eventuelle salg, hvilket er tilstrækkeligt for at opfylde reglerne.

For aktier indkøbt gennem en udenlandsk bank, kan dokumentationskravet være lidt sværere at opfylde. Hos eksempelvis Nordnet placeres skandinaviske aktier i et depot i VP-centralen, som en gang årligt sender oplysninger om beholdningen til skattevæsenet, hvorefter oplysningspligten anses for opfyldt.

Er der imidlertid tale om aktier, der ikke ligger i et dansk depot, foregår der ingen automatisk indberetning til de danske myndigheder. Overholder du imidlertid reglerne og hvert år indberetter din beholdning af aktier til skattevæsenet, vil oplysningspligten dog være opfyldt.

Så meget er tabet værd

Beløbsgrænse Skatteprocent
0 – 46.700 28
46.700 – 102.600 43
over 102.600 45

Kilde: Skat, satser for 2008, for ægtefæller fordobles satserne.

‘Side 2: Skattegave til uheldige aktionærer’

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display