Skattebombe flår private investorer

45 milliarder kroner er placeret i de udbredte investeringsforeninger med højt forrentede udenlandske obligationer, men en cocktail af lave afkast og klodsede skatteregler rammer dem hårdt og giver en skat på flere hundrede procent.

INVESTERING

‘Side 1: Skattebombe flår private investorer’

Normalt er det dejligt at få udbytte af sine investeringer. Det giver lidt penge på kontoen og et indtryk af, at investeringen har været en succes. Men det billede er fuldstændig forkert, når det gælder de meget populære investeringsforeninger med udenlandske højtforrentede obligationer.

 

For klodsede skatteregler tvinger i år foreningerne til at udlodde udbytter til investorerne, der er markant højere end de afkast, der rent faktisk er opnået.

 

Med andre ord har foreningerne slet ikke tjent nær så mange penge, som de ifølge lovgivningen er forpligtet til at udlodde, og dermed får investorerne reelt bare smidt nogle af deres egne penge i hovedet. Penge, som de selv i sin tid har skudt ind i foreningerne. Og tilmed må de lide den tort at se pengene blive tvangsmæssigt beskattet som kapitalindkomst med op til 59 procent.

 

På den måde ender investorerne faktisk med at blive beskattet to gange af de samme penge. Første gang, da de oprindeligt tjente dem, og anden gang her til foråret, hvor de får udbetalt en stor del af de investerede penge som udbytte.


På den måde ender investorerne faktisk med at blive beskattet to gange af de samme penge.

Klog beslutning offer for reglerne
Det er blandt andet den faldende amerikanske dollar, der har givet anledning til den absurde problematik. Mange af de obligationer, de omtalte investeringsforeninger investerer i, er udstedt i dollar. Når dollarkursen falder, må foreningerne indkassere et valutatab på obligationerne, og for at beskytte investorerne helt eller delvist mod dette tab vælger porteføljemanagerne at kurssikre.

 

De indgår terminsforretninger i dollar, hvor de tjener penge i tilfælde af dollarfald, og denne gevinst skal så opveje tabet fra obligationerne. Som sådan ganske klogt og godt tænkt. I 2007 har det da også vist sig at være en god strategi. Den faldende dollar samt faldende obligationskurser har påført investeringsafdelingerne betydelige tab på obligationerne.

 

Til gengæld er det tabte, eller i hvert fald en del af det, hentet hjem på kurssikringen. Præcis som det var tilsigtet. Og her kunne historien være endt trygt og lykkeligt for de titusindvis af danske investorer, der tilsammen har placeret omkring 45 milliarder kroner i de 14 investeringsforeninger med fokus på udenlandske højtforrentede obligationer. Hvis det da ikke var for de danske skatteregler.

‘Side 2: Skattebombe flår private investorer’

Tags

Anbefalede artikler