Skarpe aktietips fra AktieUgebrevet

Danske aktier er stadig robuste, men spørgsmålet er bare hvor længe.

INVESTERING

Danske aktier holder sig robust, men hvor længe:
Det tyske DAX indeks er helt klart mere bevægeligt end det danske C20 indeks, som blandt andet domineres af stærke aktier som Novo Nordisk og A.P. Møller-Mærsk. Det betyder dog ikke, at alle C20 aktier nyder ubegrænset beskyttelse.

Gennem de seneste måneder har tyske DAX indeks vist stor svaghed, mens de danske storaktier over en bred kam har holdt stand. Forskellen er blandt andet, at Tyskland er medlem af euroen, og det er Danmark ikke. Derfor er Tyskland langt mere eksponeret mod et græsk default, altså en statsbankerot, end Danmark er. Og sådan vil det blive ved med at være, så længe vi ikke er med i Bankunionen.

Billedet vil dog ændre sig markant, hvis aktiemarkederne generelt begynder at vende nedad, blandt andet anført af USA. Begynder de professionelle investorer generelt at reducere deres aktiebeholdninger, vil det i den grad også gå ud over danske storaktier, da udenlandske investorer ejer over halvdelen af de danske børsnoterede aktier. Både de cykliske og de meget højt værdisatte defensive C20 aktier står i skudlinjen.

Hvad driver udviklingen på de europæiske aktiemarkeder, version 1:
Vigtig er det selvfølgelig, hvad der sker i Grækenland. Det synes at være en uendelig historie, hvor parterne, den græske regering, kreditorerne og ECB/EU og IMF står langt fra hinanden. Der er nok stigende erkendelse af, at en løsning på de akutte gældsproblemer kun vil være en kortsigtet løsning, og så vil vi være tilbage i samme situation om 1-2 år.

Kan EU/ECB/IMF holde til at blive kørt rundt i managen på den måde? Nej. Samtidig vil det fortsat ligge som en tung dyne over europæisk økonomi, hvis problemet Grækenland blot er udskudt. Få dog ryddet op en gang for alle ved at give slip på Grækenland. På den anden side er det politiske Euro projekt livstruet, hvis Grækenland går ud, og der sås tvivl om Italiens, Spaniens og Portugals deltagelse i Euro. Stigende renter gør ikke statsgældsproblemerne mindre.

Samtidig vil USA/EU og Rusland sikkerhedspolitisk gøre meget for at kapre/holde på de venner, som især ligger i zonen mellem kerneeuropa og Rusland. Vores bundlinje er: Lige meget hvad der sker med Grækenland nu, er det en løsning som vil skabe problemer.

Hvad driver udviklingen på det europæiske aktiemarked, version 2: Vi tror, at de europæiske aktier for tiden styres langt mere ned af en stribe markedsbevægelser i olie, Euro/USD, obligationsrenten og inflationen. På den ene side har vi den seneste måned set en dramatisk stigning i obligationsrenten. Det er ikke godt for økonomien og virksomhederne. Vi har set en stigning i olieprisen og andre råvarepriser. Det er heller ikke godt for økonomien og virksomhederne. Endelig har der været en styrkelse i Euro/USD, hvilket heller ikke er godt for økonomi og erhvervsliv.

Samtidig har der den seneste måned været klare opbremsningstendenser i Tyskland, efter meget svag BNP vækst i 1. kvartal. Det kan godt være, at europæisk økonomi er på vej frem, men det er i slæbegear og fremgangen er tydeligvis meget skrøbelig. Fortsætter rentestigningen og Euro styrkelsen vil det med stor sikkerhed sende aktierne endnu længere ned.

USA som jokeren - nyt rally eller aktienedtur:
USA er fortsat verdens største økonomi, hvor fremgang eller tilbagegang smitter af på europæisk økonomi. De ledende indikatorer fra USA har på det seneste vist meget miksede signaler. ISM fra de amerikanske indkøbschefer viser fortsat robust fremgang i USA’s erhvervsliv. PMI fra Markit viser opbremsning og laveste ordreindgang i halvandet år. ECRI bremser igen op, efter en måned med stigninger i den ledende indikator.

Under alle omstændigheder er der meget delte meninger om, hvorvidt den amerikanske centralbank faktisk vil forhøje den korte rente senere på året, som den har sagt den vil. Obligationsrenterne er allerede på vej op. En faktisk renteforhøjelse fra FED vil sætte aktierne markant ned. Indtil videre ser de amerikanske aktier ud til at klare sig overraskende flot. I hvert fald på overfladen. Det toneangivende S&P 500 indeks holder sig tæt på toppen.

Men bemærk, at der under overfladen sker en markant svækkelse. Andelen af amerikanske S&P 500 aktier over 200 dages glidende gennemsnit er på det seneste faldet fra 74 % til under 60 %. Det er det største fald i år. Og det afspejler, at stadig færre store aktier holder det samlede aktieindeks oppe, mens den brede gruppe af aktier begynder at vise betydelig svaghed.

 

Tags

Anbefalede artikler