Skal gevinsten indkasseres nu?

Den amerikanske obligationsrente stiger. Og samtidig oplevede de amerikanske aktier et af de største kursfald siden august. Det kan meget vel være et lille blip, inden kurserne fortsætter opad. Men det kan også være tegn på en større korrektion.

INVESTERING

De seneste tre måneder har aktiemarkederne kørt stille og roligt frem i forventning om en udmelding fra den amerikanske centralbank om den store pengepolitiske lempelse, QE2, som faktisk blev udmeldt for nylig. Hensigten var gennem opkøb af amerikanske statsobligationer for 600 milliarder USD at holde obligationsrenten nede og aktierne oppe (da formueeffekten kunne stimulere privatforbruget).

I den forgange uge pegede flere forhold i retning af, at både obligationer og aktier allerede har indbygget den pengepolitiske lempelse i kurserne, og at det nu trækker op til anden del af ”køb på rygter, sælg på facts”.

Statsobligation tordner op

I hvert fald er det bemærkelsesværdigt, at den amerikanske ti-årige statsobligation de seneste dage er tordnet op – og steget fra en rente på 2,5 procent til 2,8 procent. Dermed synes der samtidig at være dannet en langsigtet bund for den amerikanske obligationsrente, der har været støt faldende siden april 2010.

De seneste ugers mønster og store bevægelser i obligationskursen tyder på, at den lange rente nu begynder en længere stigningsperiode (og det vil også smitte af på europæiske og danske obligationsrenter).

Samtidig var der i sidste uge de største kursfald i S&P 500 indeks siden slutningen af august, altså i to en halv måned. Selvom kursfaldet kun har været i underkanten af to procent markerer det et skift i de seneste måneders tendens, hvor selv ganske små kursfald hurtig blev afløst af endnu større kursstigninger.

Vi erkender, at der meget vel kan være tale om et lille blip, før den positive stemning fortsætter med at tage aktierne endnu højere op. Vi ser dog fortsat en stærk modstand i 1220-1225 for S&P 500 indeks. Nedad ligger det toneangivende indeks lige over 20 dages glidende gennemsnit i 1195. Et solidt brud heraf på en daglig lukkekurs kan uden tvivl forstørre den negative korrektion.

Begivenhedsrig uge

Den forgangne uge var ellers meget begivenhedsrig i øvrigt: De kinesiske myndigheder udmeldte at inflationen nu er på over fire procent, og altså over målsætningen om maksimalt tre procent. Der spekuleres om den reelle inflation i virkeligheden er meget højere. På grund af stigende fødevare- og råvarepriser er inflationen eksempelvis i Indien 9,8 procent og 7,5 procent i Rusland.

Under alle omstændigheden satte meddelelsen de kinesiske aktier ned med hele fem procent fredag, da der nu forventes nye stramninger, eksempelvis i form af renteforhøjelser.

Stigende fødevare- og råvarepriser

Netop de stigende fødevare- og råvarepriser kan næppe undgå at smitte af på virksomhedernes overskud over hele kloden. Det seneste halvår er de fleste råvarer steget mellem 20 og 50 procent, og virksomhederne vil enten sende de øgede omkostninger videre til kunderne i form af prisforhøjelser, eller også vil lønsomheden komme under pres. Begge dele vil presse aktiekurserne.

Fredag blev presset taget af den spirende europæiske Eurokrise, da investorerne igen var begyndt at blive nervøse for en gældssanering af blandt andet Irlands og Portugals statsgæld ved, at obligationsejerne (bankerne) skulle betale en del af regningen i form af nedskrivning på obligationerne. EU udmeldte, at der ikke på denne side af 2013 vil komme nedskrivninger på EU-landenes statsgæld, hvilket gav en lettelse på finansmarkederne.

På minussiden er, at alle EU-landene og deres befolkninger (herunder danskerne) nu antageligt kommer til at hænge på en endnu større del af regningen for overforbrug og uansvarlig økonomiforvaltning i en række EU-lande, udover den græske hjælpepakke, hvor den danske andel allerede er et tocifret milliardbeløb.

Under alle omstændigheder er det vigtigste fokuspunkt stadig, om QE2 formår at løfte den amerikanske beskæftigelse, som jo har ligget flad de seneste måneder. Øget beskæftigelse er helt afgørende for at få startet en selvforstærkende fremgangsperiode i den globale økonomi.

I denne uge kommer data for privatforbruget, hvor analytikerne venter + 0,4 procent (excl. biler) og industriproduktionen ventes at stige +0,3 procent. En underliggende moderat vækst i USA understøttes af de to ledende indikatorer fra ECRI og Consumer Metrics Institute, som vi lægger stor vægt på i vores forecast af USA’s økonomi.

Se tidligere aktieugebreve


 

LÆS AKTIEUGEBREVET GRATIS I TRE UGER


Se her, hvordan du gratis kan få hele Aktieugebrevet


Tags

Anbefalede artikler