Sidste onsdag blev vi meget klogere

Verdens aktiemarkeder blev klogere i den seneste uge med de seneste pengepolitiske indgreb,

INVESTERING

Hans nye plan MOT (Monetary Outright Transaction) betyder, at der vil blive sendt euro sydpå. Opkøbet begrænser sig til max. 3-årige statsgældspapirer, og skal ske i samarbejde med European Financial Stability Fond (EFSF) og den nye fond European Stability Mechanism (ESM). ECB har ingen begrænsning i deres opkøb. ECB kan købe statsobligationer op, således at rentekurven ”stejles”, og investorer ”tvinges” over i mere langsigtede investeringer. Opkøbene vil betyde, at renten på den korte gæld vil nærme sig reporenten. Herefter kan man med større virkning sætte reporenten ned fra de 0,75 %, da man vil relatere repoen til opkøbet af kort statsgæld. Udspillet betyder, at de sydeuropæiske lande får købt tid - op til tre år - til at få gennemført og implementeret deres strukturelle ændringer og får orden i deres finanspolitiske hus.

Onsdag kommer der dom fra Tyskland

Der var en dissent til forslaget; hvorfor man på den ene eller anden måde er kommet uden om konsensuskravet. Der vil de kommende dage blive spekuleret på, om det var Tyskland, der stemte imod. Udspillet vil betyde, at der bliver holdt en hånd under aktiemarkederne. Renteniveauet vil falde så længe likviditeten ikke konverteres til købekraft (inflation). Aktierne får en konkurrencemæssig fordel ved den nuværende ”investeringsligevægt” (fordeling mellem hvad investorerne vil bruge på aktie- og obligationsinvesteringer), da afkastkravet til aktierne bliver lavere. Vi gennemgik scenarierne i vores ”Gameplan” i sidste uge. Lige nu er der eufori, men der er ikke tale om løsning af gældsproblematikken. Inden vi kommer så langt, skal vi dog først tage den tyske forfatningsdomstol i ed. Den 12. september, onsdag, afsiger den tyske forfatningsdomstol kendelse, om hvorvidt Tyskland kan være med i de to tidligere omtalte fonde. Ingen tvivl om at MOT (Monetary Outright Transaction) også vil blive prøvet for domstolen. Vil man som investor være på den sikre side, bør man nok overveje at tage toppen af beholdningerne inden afsigelsen af kendelsen. Selvom der sandsynligvis har været juridiske funderinger inden oprettelsen af fonden, er der altid en procesrisiko.

 

(N)euro - Neu euro, Northern euro eller No euro

De seneste makrotal for eurozonen viser, at vi er på vej over i recession. Recession defineres som to på hinanden følgende kvartaler med negativ vækst. ECB nedjusterede deres forventninger til en negativ vækst på 0,6 %, hvilket er en sænkning på 0,2 % for 2012. Intet tyder på, at det bliver bedre i den nærmeste.

fremtid. Det globale transport- og kurerfirma Fedex ned-justerede deres forventninger, og fulgte dermed UPS’ nedjustering fra sidste måned. Her er reelt tale om ledende indikatorer for verdenshandelen, og de peger nedad. Derfor er der ikke noget, der tyder på, at Europa har mulighed for at eksportere sig ud af krisen.

 

Afgørende tal - også for valgkampen

På Wall Street vil fredagens arbejdsløshedstal have stor fokus, og de vil få stor betydning for den amerikanske valgkamp. De private ADP tal viste stor fremgang, og tendensen for førstegangsansøgere til arbejdsløshedsunderstøttelse peger fortsat nedad. Er tallene pæne formindskes sandsynligheden for en ny stimulanspakke (QE3), ved næste uges udvidede FOMC møde, der starter den 12. september og rentebeslutning dagen efter. Normalt afholdes rentemøderne tirsdag og/eller onsdag. Mon flytningen har noget at gøre med onsdagens kendelse fra Tyskland?

USA er p.t. i gang med den modsatte ”Twist” end den ECB vil gennemføre, nemlig at købe lange obligationer ved udstedelse af korte statsgældsbeviser - for at ”flade” rentekurven. Centralbankchef Ben Bernanke får i øvrigt travlt med at nå G20 mødet i Mexico. Når næste uge er gået, så er vi forhåbentlig meget klogere - eller er vi?

Tags

Anbefalede artikler