Schouw & Co. er en stærk valueaktie

Schouw & Co. er et af de sidste konglomerater på det danske aktiemarked. Men ledelsen formår at styre porteføljeselskaberne som en dygtig kapitalfond. Med en børskurs på 0,6 gange indre værdi og fremgang i alle selskaberne er det en af de stærkeste valueaktier på børsen.

INVESTERING

‘Side 1: Schouw & Co. er en stærk valueaktie’


‘Schouw
Schouw & Co. hører til blandt de absolut mest attraktive valueaktier på det danske aktiemarked. Aktien handles markant under indre værdi, og det afspejler normalt, at selskabets aktiver enten anses for at være markant mindre værd, end hvad de er bogført til. Eller også er det et signal om, at der er stor usikkerhed om den fremtidige lønsomhed og indtjeningsvækst og måske endda en svag informationskvalitet og ledelse.

Ingen af disse forklaringer kan man imidlertid hænge på Schouw: Koncernen har ikke bogført luftige goodwillposter, hovedparten af datterselskaberne viser solid fremgang, regnskabets informationskvalitet er i topklasse, og koncernen har en stærk og handlekraftig ledelse.

Til gengæld er Schouw et af de få tilbageværende konglomerater på det danske aktiemarked, hvor det ellers har været god tone at fokusere på få forretningsområder. Koncernen har dog gennem en årrække præsteret solide resultater, også selvom finanskrisen har ramt flere af de mere konjunkturfølsomme datterselskaber.

De seneste kvartalsregnskaber viser, at koncernen igen er gået i offensiven med nye, større investeringer. Blandt andet med udvidelse af produktionskapaciteten i datterselskabet Fibertex og geografisk markedsekspansion i datterselskabet Grene.

Smertensbørnene er datterselskabet Martin Gruppen, der er verdens største producent af arkitektonisk lys og en ejerandel på to procent af aktiekapitalen i Vestas.

Attraktiv prissætning

Vi anser det seneste regnskab for 3. kvartal som et vendepunkt for koncernen, ikke mindst fordi der nu signaleres markant resultatfremgang i det underskudsgivende Martin.

Samtidig meldes der også om fremgang i flere af de øvrige datterselskaber. Når vi også på den helt korte bane anser aktien for at være attraktiv, skyldes det dog især, at børsværdien er markant lavere end de bogførte værdier: Den bogførte egenkapital er efter udgangen af 3. kvartal 4,5 milliarder kroner, og børsværdien er 2,9 milliarder kroner. Det betyder, at aktien handles til kun 0,65 øre for hver egenkapitalkrone.

I regnestykket er der endda taget hensyn til, at Schouw har fået et ekstra kurstab på Vestasaktier efter 3. kvartal på cirka 100 millioner kroner. Forklaringen på den meget lave værdiansættelse kan antageligt opdeles i tre dele:

For det første vil der være en såkaldt konglomeratrabat. Professionelle investorer kan bedst lide at investere i “rene” selskaber med ét enkelt forretningsområde. Det gør en værdiansættelse af aktien lettere i forhold til sammenlignelige selskaber.

For det andet har den aktuelle discount været begrundet dels i usikre udsigter for de mere konjunkturfølsomme forretninger som Grene og Fibertex’ industridel og dels Martin, som fortsat giver dræn i kassen på grund af underskud.

For det tredje har koncernens aktiepost i Vestas i år kostet et urealiseret kurstab på over en halv milliard kroner.

Fremgang over hele linjen

Regnskabet for 3. kvartal viser dog, at der er fremgang i alle de væsentlige forretninger:

Fiskefoderproducenten BioMar gik markant frem i 3. kvartal: “Selv om det totale norske marked kun steg svagt i 3. kvartal 2010 sammenlignet med året før, øgede BioMar sit salg og sin markedsandel. (…) Fremgangen i Chile fortsætter, dels grundet en høj vækst i totalmarkedet, dels hjulpet af det produktsortiment, som Bio- Mar fik til rådighed ved købet af Provimi Aqua i 2008,” oplyses det i regnskabet.

Der er blandt andet mere tyngde i såkaldt yngelfoder, hvor lønsomheden er højere end på det traditionelle foder. I Fibertex opjusteres årsforventningen, og samtidig udvides produktionskapaciteten: “Kraftigt stigende råvarepriser øger altid presset på marginalerne på kort sigt, men de stabiliserede råvarepriser og den fortsat fulde kapacitetsudnyttelse i Personal Care foranlediger, at forventningen til årets EBIT endnu en gang kan hæves,” hedder det i kvartalsregnskabet.

Inden for industridelen ventes øget lønsomhed i 4. kvartal. Samtidig øger det lønsomheden, at der flyttes produktion fra Danmark til fabrikken i Tjekkiet, og en ekstra produktionslinje er på vej på fabrikken i Malaysia.

I Grene, som sælger reservedele til landbruget i Norden, Østeuropa og Rusland, steg salget 10 procent og overskuddet 20 procent i 3. kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Og mulighederne er fortsat store i Rusland: “Den positive udvikling kendetegner også Rusland, hvor Grene driver virksomhed i samarbejde med den hollandske partner gennem mange år – Kramp Groep.” Vi ser store muligheder i Rusland, hvor der ikke er store konkurrenter med samme stordriftsfordele.
[emediate]

‘Side 2: Schouw & Co. er en stærk valueaktie’

Tags

Anbefalede artikler