Sælg tabsgivende aktier

Reducer skatten på dine aktiegevinster

INVESTERING

Aktiemarkederne har ikke haft noget decideret jubelår, men har på den anden side heller ikke drevet nogen på selvmordets rand. Sandsynlig-heden taler derfor for, at der i de flestes porteføljer befinder sig aktier med både plus og minus i afkast i det forløbne år. Har man solgt ud af de gevinstgivende aktier og står til at skulle betale skat af gevinsten, kan man begrænse skattebebetalingen ved at sælge ud af nogle af de aktier, der er faldet i kurs. Skattereglerne tilsiger nemlig, at gevinster og tab på aktier kan modregnes inden for samme skatteår.

Kan genkøbe aktien

Hvis man fortsat har tiltro til aktien, man har solgt for at få det skattemæssige tab, kan man blot købe aktien igen, men vent for en sikkerheds skyld et par dage, og lad eventuelt nytåret passere, så skattevæsenet ikke underkender transaktionen. Det kan ske, hvis man sælger for sekundet efter at købe igen.

Tags

Anbefalede artikler