Sælg nu, hvis du har store gevinster

Høje aktieindkomster bliver beskattet hårdere fra og med 2008. Har du store urealiserede gevinster, bør du derfor overveje at sælge inden årsskiftet.

INVESTERING

‘Side 1: Sælg nu, hvis du har store gevinster’

Sommerens indgreb mod kapital-fondene har den ærgerlige sideeffekt, at der fra 2008 gælder en ny og højere progressionsgrænse for aktieindkomst. Desværre er det ikke engang med til at gøre aktieskatten mere overskuelig for menigmand, tværtimod. For skatteåret 2007 er reglerne relativt simple. Aktieindkomst op til 45.500 kroner (det dobbelte for ægtefæller) beskattes med 28 procent.
Aktieindkomster derover beskattes med 43 procent. Fra 2008 bliver der føjet en ekstra skattesats til regnestykket. Fremover bliver aktieindkomst over 102.600 kroner (det dobbelte for ægtefæller) beskattet med 45 procent.

Skal du realisere store skattepligtige aktiegevinster i den nærmest fremtid, og vakler du lidt mellem, om det skal være i år eller næste år, så er det altså alt andet lige en fordel af gøre det i år. Dermed sparer du 2 procentpoint i skat, men går dog glip af fordelen ved at kunne investere den udskudte skat, der reelt fungerer som et rentefrit lån fra skattevæsenets side.

Beløbsgrænserne for aktieindkomst herunder gælder for enkeltpersoner. For ægtefæller, der har været gift i hele indkomståret, ligger grænserne på det dobbelte, så der eksempelvis kun skal betales 28 procent i skat af aktieindkomst op til 91.000 kroner i 2007.

Skatten på aktieindkomst nu og fremover

Beløbsgrænserne for aktieindkomst herunder gælder for enkeltpersoner. For ægtefæller, der har været gift i hele indkomståret, ligger grænserne på det dobbelte, så der eksempelvis kun skal betales 28 procent i skat af aktieindkomst op til 91.000 kroner i 2007


Beløbsgrænser 2007
Beløbsgrænser 2008

Skattesatser

28 procentOp til 45.500 kr.Op til 46.700 kr.43 procentOver 45.500 kr.46.701-102.600 kr.45 procent-Over 102.600 kr.

KILDE: Skat

‘Side 2: Sælg nu, hvis du har store gevinster’

Tags

Anbefalede artikler