Sælg dine obligationer og slip for tab

Nye udtrækningsregler giver stadig større underskud for mange obligationsejere. Har du obligationer for mindre end 25.000 kroner, koster det reelt penge for dig at have dem.

INVESTERING

‘Side 1: Sælg dine obligationer og slip for tab’

Tusindvis af danskere har sammenlagt store beløb placeret i obligationer uden at få en eneste krone i afkast. Tværtimod. Disse investorer betaler nemlig mere i gebyrer til bankerne og Værdipapircentralen, end de selv får i rente af obligationerne.

Problemet er opstået, fordi obligationsejerne i dag får udtrukket obligationerne ud fra matematiske formler, hvor alle indehaverne med sikkerhed får udtrukket den samme relative andel af deres obligationer hvert eneste kvartal. I praksis betyder det, at bankerne er tvunget til at give kunderne besked om bevægelser på deres depoter langt oftere end tidligere, da man som obligationsejer var heldig og privilegeret, når man en sjælden gang fik udtrukket nogle af sine obligationer.

Det ekstra arbejde tager bankerne sig godt betalt for, og konsekvensen er, at obligationsejere i dag betaler en langt større del af deres renter til bankerne end tidligere.

Gebyr og skat sluger pengene
Tag fx en person med 10.000 kroner placeret i obligationer med en rente på fem procent. De ca. 500 kroner, som obligationerne kaster af sig, bliver simpelt hen spist op af skat samt diverse gebyrer til bankerne, så afkastet bliver negativt. Hos landets to største banker, Danske Bank og Nordea, koster det eksempelvis hhv. 200 og 265 kroner om året at få opbevaret obligationerne og få tilsendt obligatoriske meddelelser, når der bliver udtrukket obligationer fire gange om året.

Ved større beholdninger med en værdi op til ca. 25.000 kroner giver obligationerne ikke decideret underskud, men afkastet af investeringen kan alligevel sjældent måle sig med det stensikre afkast, der kan opnås ved at sætte pengene i banken. Og reelt sætter man dermed stadig penge til.

Ekstra dårligt bliver regnestykket, hvis man samtidig har højt forrentet gæld, fx en kassekredit, ved siden af, så man betaler en høj rente på sit lån og modtager et minimalt afkast fra pengene bundet i obligationer.

 

Så meget koster obligationer om året  
Danske Bank  
Depotomkostninger, 75 kr. pr. halvår 150 kr
Ændring i beholdning: 4 udtrækninger af 12,50 kr. 50 kr
Udgifter i alt 200 kr
Nordea  
Fondskodegebyr 25 kr
4 beholdningsændringer af 22,50 kr. 90 kr
4 meddelelser om renter af 12,50 kr. 50 kr
4 meddelelser om udtrækning af 12,50 kr. 50 kr
Gebyr, Værdipapircentralen 50 kr
Udgifter i alt 265 kr

‘Side 2: Sælg dine obligationer og slip for tab’

Tags

Anbefalede artikler