Vælg de rigtige aktier: Stabilitet vs. vækstpotentiale

Sådan spotter og udnytter du de bedste vækst- og valueaktier.

INVESTERING

Valget mellem vækst- eller valueaktier kan sammenlignes med karrieplanlægning. Nogle elsker at skrue op for risikoen og går efter den hurtige gevinst, mens andre trofast bliver ved deres læst og langsomt arbejder sig op. Begge dele kan være fornuftigt og virkeligheden er langtfra så stereotyp.

"Vi kan blive fristet til at tro at vækst-aktier giver et højere afkast. Men så simpelt er det ikke. Værdi-aktier kan godt matche vækst-aktiernes afkast over tid," siger Frank Øland, der er chefstrateg i Danske Banks private banking-afdeling.

Afdelingen rådgiver Danske Banks mest velhavende kunder om aktiehandel og udvikler investeringsstrategier for diverse pasningsordninger for kunderne. Frank Øland anbefaler, at aktiehandlere bør holde fast i deres strategier. Men han understreger også, at man sagtens kan kombinere dem:

"Der er intet forkert i både at have vækst og value-aktier i porteføljen. Det som er vigtigt er at være bevidst om konsekvenserne af valget eller fravalget af aktierne," forklarer chefrådgiveren.

Forskellen på at investere i vækst eller value-aktier ligger i det fokus og de analyseperspektiver du bør anvende for at finde de bedste af slagsen. Hvor value-aktiekøb ofte beror på et nærstudie af selskabets materielle aktiver sker vækst-aktiekøb typisk med blikket rettet mod selskabets forretningsmodel og det fremtidige potentiale i den.

Tålmodige talknusere

Michael Borre er chefrådgiver hos Nordea. Her arbejder han dagligt med sammensætning af porteføljer. Han giver følgende karakteristik af en god value-investor:

"En erfaren value-investor lader sig ikke forføre at smarte produkter eller modestrømninger. Han kigger på de aktier, som har en forholdsvis høj kurs indre værdi, og som giver udbytte. Altså de lidt kedelige aktier, som til gengæld er pengene værd," uddyber Michael Borre .

Chefrådgiveren vurderer at tålmodighed er den mest centrale kompetence for en value-investor. En rigtig god value-aktie skal være ude af investorernes søgelys og henslæbe en forholdsvis anonym tilværelse. Herefter drejer det sig om at analysere selskabets regnskaber grundigt. Det er nemlig ikke nok at købe en krones regnskabsmæssig værdi for 60 øre, hvis det viser sig, at værdierne på selskabets balance udelukkende består af goodwill, aktiverede udviklingsomkostninger eller et usælgeligt lager.

"Men et selskab der handles til en lav kurs indre værdi på 0,6 kan være en lækkerbisken, såfremt egenkapitalen er fornuftigt sammensat, og selskabet tilmed har en stabil indtjening. Hvis risikoen i branchen ydermere er begrænset, så begynder det at ligne noget," slår Michael Borre fast.

Som value-investor er branchen underordnet. For det overordnede mål er at købe sig langsigtet ind i en virksomhed til en aktiekurs, der er påfaldende lukrativ. Enten fordi selskabet er underanalyseret, eller fordi selskabet er ramt af nogle forhold, som kan ændre sig mod et mere positivt senarie over længere tid.

Visioner i kikkerten

Hvor det er en dyd at skride langsomt frem med value-aktier, kan nøl hurtigt koste dyrt i forhold til vækstaktier. De befinder sig i sagens natur ikke inden for den tunge industri eller blandt virksomheder, der leverer velkendte produkter. Det er som oftest virksomheder, der endnu ikke har set eller udviklet hele deres markedspotentiale. USA er i den forbindelse et klassisk og godt territorium for vækstaktier.

"USA repræsenterer helt særlige betingelser for forholdsvis nystartede selskaber. Nærmere bestemt muligheden for at afprøve et koncept i en stat for derefter at udrulle det over hele landet," forklarer han.

Hvor det europæiske kontinent byder på væsentlige kulturelle og markedsmæssige forskelle, forholder det sig anderledes i USA. Her kan en forretningsmodel blive afprøvet i en enkelt stat, hvorefter den – i forhold til den øvrige del af verden – kan rulles ud på et gigantisk marked. Michael Borre opfordrer aktieinvestorer med et fokus på vækst-aktier til at lede efter visioner og skarpe og overraskende forretningsmodeller.

"McDonald´s er et klassisk eksempel, hvis konceptet var startet i dag. Så find et selskab der har succes i to til tre stater og vær sikker på, at konceptet kan rulles ud. Så er der potentiale," understreger han.

Sådan spotter du value-aktier

 • Søg i brancher hvor markedet er statisk, og behovet er vedvarende.
 • Find selskaber med mange år på bagen, og en høj kurs indre værdi, i forhold til direkte konkurrenter.
 • Kig i selskabets regnskaber og især balancen. Er der tale om reelle eller mere luftige værdier?
 • Gå efter historisk stærke papirer med rig tradition for udbetalinger af aktieudbytte til aktionærerne.
 • Hold fast. Kursen skal nok rette sig op hvis selskabet og afkastet er solidt.

Sådan spotter du vækst-aktier

 • Gå primært på jagt i USA. Led efter forretningsmodeller, der har bevist sig i en stat og kan rulles ud. 
 • Startups inden for teknologi og software er gode bud på vækstraketter. Men de er også risikable.
 • Husk at vækst-aktier kræver mange timer foran skærmen på grund af store kursudsving.
 • Følg tæt med i nyhederne. Selv mindre og enkeltstående begivenheder kan vælte læsset.
 • Stå af mens legen er god. Take-profit er en vigtig funktion på din handelsplatform.

Porteføljestrategi for både vækst- og valueaktier

 • Hold fast i strategien.
 • Spreder den over flere brancher.
 • Forholder dig rationel. Eksempelvis hjælper det at bruge stop loss og andre lignende funktioner på din handelsplatform.
 • Eventuelt kombinerer begge strategier. Men gør det i form af to seperate porteføljer.

Tags

Anbefalede artikler