Sådan investerer danskerne

850.000 danskere ejer investeringsbeviser, og næsten 25 procent af dem bor i Whiskybæltet nord for København. Mænd er de mest aktive til at handle, og de tager større chancer med investeringer i aktier, mens kvinder i højere grad placerer pengene i sikre obligationer, viser en analyse fra InvesteringsForeningsRådet.

INVESTERING

Investeringsbeviser er danskernes foretrukne måde at investere på, og i 2008 havde 850.000 private investorer placeret for 199 mia. kr. i sådanne beviser, viser en analyse fra InvesteringsForeningsRådet (IFR), der tegner et portræt af de danske investorer.

Den globale finanskrise slog i 2008 igennem både når dt gælder antallet af investeringsbevisejere og den samlede værdi af investeringsbeviserne. 25.000 valgte at sælge deres investeringsbeviser, hvilket bragte det samlede antal ned på 850.000, ligesom kursværdien af investeringsbeviserne faldt fra 278 mia. kr. i 2007 til de 199 mia. kr. i 2008.

Mænd, kvinder og Whiskybæltet
Analysen giver også svaret på, om der er forskel på mænd og kvinders investeringsvaner – og det er der: Mænd handler mere, mens kvinder investerer forsigtigt.

Den største andel af investorerne er – måske ikke overraskende – bosat i Whiskybæltet nord for København, hvor hver fjerde borger ejer investeringsbeviser. I København og Frederiksberg er det blot er hver tiende.

Der er flest ejere i aldersgruppen 50-59 år, hvor næsten 190.000 personer har et eller flere investeringsbeviser. De 60-69 årige følger lige efter med godt 180.000 investorer.

Anelysen viser desuden, at 55 procent af den samlede formue i de detailrettede afdelinger er placeret i afdelinger med udenlandske papirer. Vi spreder altså risikoen.

Et andet kendetegn ved danske investorer er, at de blandt europæerne hører til i den ende, der har den absolut største andel af deres formue placeret i obligationsafdelinger.

Hvor gennemsnittet i Europa kun er på lidt over 20 procent, havde danskerne per september 2008 placeret hele 55 procent af deres formue i obligationer – målt på alle detailrettede afdelinger. Den markant højere andel kan ifølge InvesteringsForeningsRådet hænge sammen med, at man i mange andre europæiske lande opererer med pengemarkedsfonde, der principielt minder om obligationsafdelinger.

Se hele rapporten fra IFR

Tags

Anbefalede artikler