Sådan forvalter SKAGEN Fondene dine penge

Tager du din formue med til SKAGEN Fondene, får du rådgivning om dine muligheder, men det er i sidste ende dig selv, der skal investere dine penge, forklarer kundechef Søren Risager Rasmussen.

INVESTERING

SKAGEN Fondene er en kapitalforvalter fra 1993 med 150.000 kunder, der ud over Danmark kommer fra Norge, Sverige, Holland og England. 18.000 af kunderne er danskere, og deres formuer udgør 7,5 milliarder kroner. I alt administrerer SKAGEN Fondene mere end 110 milliarder kroner.

SKAGEN Fondene rådgiver udelukkende om egne produkter - to rentefonde og fire aktiefonde, heraf en med fokus på ejendomme. På trods af det begrænsede udvalg kan du få en global
spredning på aktier, obligationer og ejendomme. SKAGEN Fondenes formueforvaltning fås kun som rådgivning. Investoren skal altså selv investere sine penge på baggrund af de anbefalinger, som rådgiveren leverer.

»Det er dig selv, der foretager investeringerne - og dermed dig, der træffer det endelige valg. Vores rådgivning giver det bedste udgangspunkt for at træffe det valg,« siger Søren Risager Rasmussen, der er kundechef i SKAGEN Fondene. Tilmeld dig et inspirerende og uforpligtende orienteringsmøde HER.

Sådan foregår rådgivningen
SKAGEN Fondene diskuterer først dine behov med dig. Derudover skal du give oplysninger om dine nuværende investeringer, pensionsforhold og økonomiske situation. Derefter skal du og rådgiveren udarbejde en investeringsprofil med ­risikotolerance, afkastforventninger og tids­horisont. Det sker ved et møde, eventuelt ude hos dig selv, hvor rådgiveren også infor­merer om skatteregler, omkostninger og Skagens filosofi.

På baggrund af disse oplysninger giver råd­giveren en konkret anbefaling med udvalgte produkter. Du foretager selv de endelige investe­ringer og skal altså ikke udfylde en fuldmagt i forbindelse med formuepleje hos SKAGEN Fondene. Derefter laver du og din rådgiver en opfølgningsaftale. For de fleste er 1-2 gange årligt passende. Efterfølgende får du en markeds­rapport hvert kvartal eller på de enkelte fonde på månedsbasis.

Forvaltning af din formue hos SKAGEN Fondene i form af fast rådgivning giver for de fleste kunder først mening, hvis du har en investerbar formue over en million kroner, og det kan være såvel frie midler som pensionsmidler. Der er dog ingen grænser for, hvor lille en formue du kan investere i Skagen FONDENE.

Så meget koster det
Fast honorar: SKAGEN Fondene har et fast honorar på 0,5-2% pr. år af din investerede formue, som du betaler via administrationshonoraret i SKAGEN Fondenes investeringsfonde. Honoraret afhænger af de valgte ­produkter. De fire aktiefonde har faste administrationshonorarer mellem 1 og 2 procent om året, mens de to rentefonde ligger på henholdsvis 0,5 og 0,8 procent.

Præstationshonorar: På aktiefondene bliver et merafkast delt mellem dig og SKAGEN Fondene. En tiendedel går til SKAGEN Fondene, resten til dig. Merafkastet bliver beregnet ud fra
et benchmark, hvilket vil sige, at du først betaler et præstations­honorar, når dit afkast overstiger det valgte benchmark.

 

Tags

Anbefalede artikler