Risikovillighed gør aktieoptur ekstrem sårbar

De kommende kvartalsregnskaber Nu begynder regnskaberne for tredje kvartal af komme, og vi forventer at det er gået mange selskaber lidt bedre end forventet. Men spørgsmålet er, om det er tilstrækkeligt. Investorer har – bakket op af pengepolitik – investeret massivt i både aktier og råvarer. Og opturen kan pludseligt blive afløst af en stejl nedtur.

INVESTERING

Med starten på den kommende sæson for aflæggelse af regnskaber for tredje kvartal 2010, kan aktiemarkederne meget vel stå ved et vendepunkt. Vi forventer, at mange selskaber kommer ud af tredje kvartal lidt bedre end forventet. Men spørgsmålet er, om det er tilstrækkeligt.

På grund af de enorme pengepolitiske lempelser i USA – og forventning om mere på vej, er de fleste globale storinvestorer fyldt helt op med aktier og andre risikoaktiver. Investeringsgraden er helt i top, og det er investorernes risikovillighed også.

Netop i en sådan situation skal der ikke meget skuffelse til for at sende aktiemarkederne ud i en selvforstærkende nedtur.

Samtidig med, at tredje kvartalsregnskaberne for alvor begynder i denne uge, er der forventning om, at den amerikanske centralbank beslutter at forøge opkøbene af statsobligationer, den såkaldte QE, med henblik på at understøtte væksten. Flere og flere peger dog på, at renterne allerede er rekordlave, risikovilligheden rekordhøj, så yderligere QE vil næppe have nogen effekt.

Tværtimod er der stor risiko for, at ”køb på rygter/ forventninger – sælg på fakta” kan blive en realitet denne gang. Aktiemarkederne og andre aktivklasser som guld, råvarer, obligationer har kørt usædvanlig stærkt frem den seneste måned. Netop den stærke samvariation mellem næsten alle aktivklasser får nogle af de skarpeste eksperter til at råbe vagt i gevær. Mens den daglige måling af volatilitet (VIX) dækker over kursbevægelser fra dag til dag, så er volatiliteten indenfor de enkelte handelsdage også steget markant, hvilket alt andet lige er udtryk for stigende nervøsitet.

Usund udvikling i aktivklasserne

Teoretikere mener dog, at stigende priser på stort set alle aktivklasser på én gang ikke er en sund udvikling, da det ofte vil være udtryk for likviditetsdrevne prisstigninger, hvor der ikke sker en selvstændig fundamental vurdering af de enkelte aktivklassers attraktivitet i forhold til hinanden. Der er ingen tvivl om, at det er den amerikanske centralbanks opkøb af statsobligationer og fuld tryk på seddelpressen, har understøttet de fleste aktivklasser med stigende priser.

Med dette billede i baghovedet ser vi mange muligheder for, at aktieopturen afbrydes meget pludseligt og afløses af en stejl nedtur. Vi siger ikke, at det nødvendigvis sker i morgen eller i denne uge, og timingen af vendepunktet er stort set umuligt at ramme præcist. Men vores vurdering er, at der nu skal meget lidt til for at vælte læsset, og det bør man tager højde for i sine aktuelle investeringer.

For det første er der i de aktuelle aktiekurser indarbejdet store forventninger til en kommende QE – altså pengepolitisk lempelse fra den amerikanske centralbank. Når den kommer, hvad den sikkert gør i starten af november, kan beslutningen meget vel udløse et ”sælg-på-fakta”

For det andet starter de amerikanske tredje kvartalsregnskaber for alvor i denne uge – efter nogle få regnskaber i den forgangne uge. Google kom markant bedre ud end forventet. Storbanken JP Morgan overgik også forventningerne.

Yderligere kursstigninger på kort sigt

Mandag starter sæsonen for alvor med regnskaber fra blandt andet Apple (forv. 4,06), Citigroup (0,06), IBM (2,75), Bank Of America (0,16), Goldman Sachs (2,28), Yahoo (0,15), Ebay (0,37), Morgan Stanley (0,15) og Amazon (0,48). Særlig vil der blive lagt mærke til ledelsernes udmeldinger for fjerde kvartal 2010 og de første kvartaler af 2011. Der er ingen tvivl om, at USA’s økonomiske vækst er bremset op de seneste måneder, hvilket antageligt også vil sætte sig i selskabernes fremadrettede forventninger.

På den helt korte bane ser vi gode muligheder for yderligere kursstigninger. For S&P 500, som fredag lukkede i 1184, ser vi stadig en mulig top i 1220. Vi bemærker, at det vigtige halvlederindeks, SOX.X, nu er brudt op gennem det vigtige 200 dages glidende gennemsnit.

Meget vil dog også afhænge af udviklingen i den amerikanske obligationsrente, der i denne uge steg mere end set det seneste år. Den ti-årige amerikanske statsobligationsrente står nu lige under 50 dages glidende gennemsnit. Brud op igennem den grænse kan være forvarsel om en langsigtet vending i den lange rente, som i værste fald kan komme til at stige rigtig meget.

Se tidligere aktieugebreve


Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display