Risikovillige investorer scorer på optur

Private aktieinvestorer og især københavnerne ser stort på begreber som spredning og risiko, hvilket har givet bonus på aktiemarkedet i årets første syv måneder

INVESTERING

Meget taler for, at private investorers forkærlighed for den altdominerende Novo-aktie har givet bonus her de første syv måneder i 2012. I hvert fald har private aktieinvestorer i gennemsnit opnået et afkast på 23 procent.

Til sammenligning har danske aktier i perioden leveret et afkast på 16 procent, når der i en vis udstrækning korrigeres for Novos dominerende indflydelse på markedet.

Bag gennemsnittet gemmer sig et afkast hos københavnske investorer på imponerende 30 procent, mens afkast hos investorerne på Fyn og Østjylland har ligget på mere beskedne 16 procent, fremgår det af en undersøgelse fra Nykredit.

Til sammenligning har afkastet i en typisk investeringsforening indeholdende danske aktier placeret sig lige omkring 16 procent ekskl. udbytte. Et afkast i samme størrelsesorden ville være opnået hos den investor, der havde placeret sine penge i en bred aktieportefølje, hvor ingen aktie vægtede mere end 10 procent.

Det høje afkast hos de private aktionærer betyder logisk set, at de har taget langt større risici end markedet og de professionelle kapitalforvaltere. Og netop derfor er det ifølge forbrugerøkonom i Nykredit, Johan Juul-Jensen, for tidligt at lade champagne-propperne sprænge.

”Ofte tager private investorer meget høje risici, hvilket må være forklaringen på den klare mer-performance. Det er da også typisk, at Københavnerne har opnået det største afkast, hvilket kan hænge sammen med, at Novo har sin base og sine medarbejdere med medarbejderaktier i Københavnsområdet,” forklarer han.

I årets første syv måneder er Novo-aktien steget med 42 procent og er hovedforklaringen på, at C20-indekset er steget med næsten 25 procent.

Tags

Anbefalede artikler