Rå robotmuskelkraft rykker ind i nye sektorer

Robotterne har haft deres sejrsrunde i industrien. Nu venter nye sektorer som f.eks. landbruget og byggeriet.

  Foto: PR Foto  

INVESTERING

Udviklingen inden for robotter og automatisering bliver en af de helt store megatrends i de næste par årtier. Ifølge Kurt Nielsen, som er centerchef ved Teknologisk Institut, så er robotter gradvist ved at finde vej fra fabriksgulvene i industrien ud til nye sektorer.

“I de kommende år vil vi se robotterne få deres indtog inden for en række nye brancher som f.eks. landbruget, byggeriet og sundhedsområdet. Robotterne kan i dag løse opgaver, der før ansås for at være umulige at automatisere,” siger Kurt Nielsen.

“På transportområdet ses der i øjeblikket en udvikling i forhold til selv­kørende biler. Denne udvikling er muliggjort ved hjælp af nye avancerede teknologier,” siger han.

Netop den teknologiske udvikling inden for robotteknologi er ifølge Kurt Nielsen en af drivkræfterne for robotternes indtog. Der er dog også andre årsager til, at robotteknologi i disse år vinder frem.

“Manglen på arbejdskraft i en række af de mere manuelle erhverv har øget incitamentet til at udvikle robotter. Samtidig kan automatisering af produktionsprocesserne medføre højere kva­li­tet og omkostningsreduktioner,” siger Kurt Nielsen.

“Udviklingen inden for robotteknologi er langt fremme i lande som Japan, Tyskland og Sydkorea. En fællesnævner for disse lande er, at de også står bag masseproduktion af biler, der benytter sig af robotter. Men Danmark er i dag også anerkendt som en stærk robotnation på lige fod med de førnævnte lande. Forskningen i robotteknologi ligger dog højt på den politiske dagsorden i flere andre lande. Dermed kan konkurrencebilledet forskydes i fremtiden,” fortsætter han.

Robotteknologi trives med stigende lønninger
Ifølge Martin Lynge, der er administrerende direktør i konsulent­­virksomheden Zillion Consulting Group, så har industrivirksom­hederne i disse år stort fokus på digitalisering og automatise­ring.

“Implementering af ny robotteknologi til automatisering af produktionsprocesserne ligger højt oppe på dagsordenen i indu­stri­en,” siger han.

Baggrunden for denne udvikling skal findes i teknologiske fremskridt inden for en række områder.

“Der i de seneste år været en kæmpe udvikling inden for Inter­net of Things, hvor fysiske enheder kobles op på internettet og kan performe mere dynamisk end tidligere,” siger Martin Lynge.

“Implementering af robotter kan være essentielt for virksom­hedernes konkurrenceevne. Samtidig kan det være nødvendigt at følge med i udviklingen for ikke at blive hægtet af i det teknologiske kapløb,” siger Martin Lynge.

Robotter kan være med til fjerne nogle af de manuelle job i industrien, men kan også skabe nye attraktive job.

“Det kan være nødvendigt for et samfund kontinuerligt at udvikle sig i takt med den teknologiske udvikling. Generelt er der blevet taget godt imod den nye robotteknologi hos med­arbejderne i industrivirksomhederne. Årsagen til dette skal for­­mentlig findes i, at robotter fjerner en række af de tunge funk­tioner, der kan være nedslidende for medarbejderne,” siger han.

Handelskrig sætter spor
Den verserende handelskrig mellem USA og Kina har sat sine spor i industrien. Nøgletal i de seneste måneder har indikeret en vækstopbremsning. Robotindustrien er følsom over for udvik­lingen i de økonomiske konjunkturer; men handelskrigen er dog ikke entydig negativ for robotindustrien ifølge Alm. Brand Banks chefaktieanalytiker, Michael Friis Jørgensen.

“En udvikling mod mindre global samhandel i fremtiden kan medføre et opadgående pres på lønningerne. Denne udvikling vil således indirekte være med til at fremme udviklingen af robotteknologi, der kan anvendes som substitut til manuel arbejdskraft,” siger Michael Friis Jørgensen.

Tags

Anbefalede artikler