Positiv aktiestemning bygger på én stor løgn

Aktieugebrevet: Den positive stemning på aktiemarkederne bygger på én stor løgn. Men hvis det er det billede, de professionelle investorer handler ud fra (og bankøkonomerne markedsfører i de elektroniske medier), så kan det godt give positive aktiemarkeder en tid fremover. Men det ender med et stort brag indenfor nogle måneder.

INVESTERING

Lad os slå det fast med det samme: Vi ser uændret meget sorte skyer over den globale økonomi, med USA, Kina og Frankrig/Italien forrest i nedturen.

Store dele af den europæiske økonomi er fortsat i nogenlunde robust fremgang med Tyskland i den mest solide ende. Men der vil være tale om en stakket frist, da konjunkturerne i USA vil smitte af på europæisk økonomi med tre – seks måneders forsinkelse, som det er sket historisk.

Når vi på den korte bane alligevel er mere positive på aktiemarkederne, skyldes det en stribe andre drivkræfter:

For det første påvirkes aktiemarkederne fortsat positivt af aftagende nervøsitet om soliditeten i den europæiske banksektor.

EU’s stresstest var på ingen måde perfekt, men den er det første redskab til at sammenligne bankerne på tværs af hele sektoren. Samtidig er der sket lempelser i forslagene til nye Basel III-regler for kapital- og likviditetskrav til de europæiske banker.

For det andet er investorernes risikovillighed øget markant på trods af stigende risiko for en stejl økonomisk opbremsning. Konsensus blandt (de næsten altid enige) bankøkonomer er, at den økonomiske opbremsning allerede er overstået i løbet af efteråret, hvilket vi anser for ren ønsketænkning. Tværtimod er den kraftigt eskaleret den seneste måned.

Den øgede risikovillighed afspejles i iTraxx Cross-over, som er en indikator for konkursrisikoen i store europæiske erhvervsvirksomheder. Samtidig er det forventningen, at virksomhederne kan fortsætte med at præstere øgede overskud (ligesom i andet kvartal) især ved at effektivisere.

For det tredje underbygger de svage økonomiske nøgletal, at centralbankerne ikke vil forhøje de korte renter i meget lang tid fremover. Det gør likviditeten ultrabillig, og der er aktier et oplagt investeringsalternativ, hvis man tror på fortsat stigende overskud. Samtidig er stigende spekulation i nye amerikanske vækstpakker – til afløsning af dem, der nu ikke længere har nævneværdig effekt.

Én stor løgn

Vi mener, at den positive stemning på aktiemarkederne bygger på én stor løgn. Men hvis det er det billede, de professionelle investorer handler ud fra (og bankøkonomerne markedsfører i de elektroniske medier), så kan det en tid fremad give positive aktiemarkeder.

Vi er dog ikke et sekund i tvivl om, at det ender med et stort brag indenfor nogle måneder.

Et bevis på det absurde aktiemarked kom igen fredag, hvor de amerikanske jobtal skuffede fælt.

131.000 færre arbejdsplader i juli blev det til, og jobtallene for juni blev revideret ned fra minus 125.000 til minus 225.000.

Rigtigt, at jobtabene alene skyldes fyringer i den offentlige sektor, hvilket så afspejler, at det ikke står så galt til i erhvervslivet.

Men de flere arbejdsløse vil selvfølgelig påvirke privatforbruget negativt, og derfor i anden runde ramme virksomhedernes afsætning.

Rentemarkedet er tilsyneladende mere ædrueligt end aktiemarkedet. Efter de skuffende jobtal fredag faldt den 10-årige amerikanske statsobligationsrente til 2,8 procent – fra 3,6 procent tilbage i maj.

Obligationsmarkedet råber altså “recession forude” og ligger nu på samme niveau som i foråret 2009, hvor der fortsat var stor usikkerhed i den globale økonomi.

Økonomisk opbremsning i USA bekræftes

Den økonomisk opbremsning i USA bekræftes nu af OECD’s ledende indikator (det samme gælder for Kina, Frankrig, Italien, England og Indien).

Også anerkendte ledende indikatorer for USA’s økonomi fra henholdsvis Economic Cycle Research Institute (ECRI) og Consumer Metrix Institute viser entydige signaler mod en kommende recession.

Endelig er forbrugertilliden på hastigt tilbagetog, og det amerikanske privatforbrug har vist klare tegn på tilbagefald de seneste måneder.

Uagtet de meget negative økonomiske udsigter, ser vi mulighed for svagt positive aktiemarkeder en periode fremad.

Første hurdle bliver, at S&P 500 lægger afgørende afstand til det psykologisk vigtige 200 dages glidende gennemsnit i 1110-1120. Vi ser dog en best case, hvor S&P 500 tester 1170 – ca. fem procent højere oppe.

Fald ned gennem 200 dages glidende gennemsnit og efterfølgende brud ned gennem 1080 anser vi for kritisk. Vi ser mulighed for, at S&P 500 i et stykke tid vil holde sig mellem 1080 og 1130-1140.

Vigtigste budskab omkring aktier lige nu er, at man kun skal have aktier, hvis man holder tæt øje med, hvad der sker på aktiemarkederne (og læser AktieUgebrevet). Ellers anser vi det som fornuftigst at holde sig helt væk fra aktier i en tid fremover.

Se tidligere aktieugebreve


 

 

Tags

Anbefalede artikler