Populær solaktie er på vej på børsen

Kom med og gør som 2000 andre investorer, der satser på investeringer i solenergi

Annonce

INVESTERING

Obton Solenergi Stabil et veletableret aktieprojekt, som indtil videre består af 77 store solcelleparker i tre forskellige, europæiske lande. Tilsammen har solcelleparkerne pt. en aktivsum på over 1 mia. kr. Et beløb, der kontinuerligt øges i takt med, at der indskydes kapital i projektet, som blev lanceret i oktober 2017 og allerede tæller mere end 200 investorer.

Aktuelt er den reelle forrentning i projektet lidt højere end det budgetterede afkast på 8% p.a., og nye investorer har den fordel, at de får indtjening fra dag ét, de træder ind i projektet.

Hent investormaterialet her

Børsnotering af projektet i 2020
Solenergi Stabil bliver børsnoteret på Nasdaq i 2020 som det første projekt i Obton-regi. Det er muligt på grund af den store volumen i selskabets egenkapital. Børsnoteringen giver investorerne mulighed for at handle aktierne på samme vilkår, som vi kender det fra aktiemarkederne. Det gør det markant nemmere at omsætte aktierne til likvider, hvilket mange investorer ser som en stor fordel.

Læs mere om børsnoteringen i investormaterialet

En oplagt investeringsmulighed i det nuværende marked
Der er flere forskellige forhold på det nuværende aktiemarked, som gør Solenergi Stabil til en oplagt investeringsmulighed lige nu. For det første har aktiemarkedet haft den længste optur nogensinde, men det varer øjensynligt ikke ved. Eksempelvis har topchefen i Danmarks største pensions-pengetank, ATP, for nyligt udtalt, at de gyldne aktietider er forbi, og at de næste ti år sandsynligvis ikke vil give de samme flotte afkast, som mange danske investorer har været vant til gennem de seneste år. Af samme årsag investerer ATP nu i langt højere grad end tidligere i ejendomme og infrastruktur, fordi det skaber mere stabile afkast og tilfører større robusthed i investeringsporteføljen.  

For det andet er aktierne lige nu historisk dyre målt på price/earning – altså det vi betaler pr. tjent krone i børsnoterede virksomheder. Det betyder historisk set, at man i en dyr periode som nu, kun opnår et gennemsnitligt afkast på 2% p.a. Endeligt har vi også en situation i dag, hvor obligationer giver et historisk lavt afkast, som også er behæftet med en kursrisiko.

Hæv gevinsten og investér sikkert
Hører du til dem, der indtil nu har tjent godt på dine aktier, kan du overveje at sælge en andel af dine konjunkturfølsomme aktier før en eventuel aktie-nedtur. På den måde kan du hæve gevinsten og genplacere en del af fortjenesten i en driftscase som Solenergi Stabil, der er en forudsigelig og konjunktur-uafhængig investering.

Udbytte i Solenergi Stabil
Som investor i Solenergi Stabil får du et stabilt afkast af dit indskud på 8% p.a., hvoraf du får udbetalt årlige udbytter på 5%. De resterende 3% geninvesteres i nye solcelleanlæg, som løbende øger aktiens indre værdi. Du kan investere fra DKK 750.000 via frie midler, pensionsmidler eller selskabsmidler. Investerer du via et selskab er både værdistigningen og udbytterne skattefrie.

Et gennemtestet investeringskoncept
Obton Solenergi Stabil er efterfølgeren til to succesfulde aktieprojekter: Obton Solenergi Global og Obton Solenergi Balance. Begge projekter forløber planmæssigt med opjusterede afkast på henholdsvis 20% og 15% ift. budget. De over 400 investorer har dermed fortsat lyse afkastudsigter.

Fordele ved Solenergi Stabil:

  • Risikospredning fra aktier og obligationer samt på solcelleparker i flere lande
  • Afkast på 8% p.a., hvoraf 5% udbetales som årlige udbytter og resten geninvesteres
  • Som selskabsinvestor får du både udbytterne og kursgevinsten skattefrit ind i dit selskab
  • Likvid investering, når aktien børsnoteres på Nasdaq i 2020
  • Solidt driftsaktiv, som er uafhængigt af finansmarkedet
  • Erfaren investeringspartner med +500 energiprojekter

Hent investormaterialet her

Om Obton:
Obton er Danmarks mest erfarne investeringspartner inden for solenergi. Obton er samtidig blandt Europas 10 største investorer i solenergi og står i alt bag mere end 500 energiprojekter, der leverer grøn strøm til over 130.000 husstande. Obton ønsker at tilbyde sine investorer et solidt alternativ til aktier og obligationer, der er uafhængige af finansmarkedet. Dermed opnår investorerne en stor risikospredning og en forrentning, der set over en årrække er højere end det historiske afkast på aktiemarkederne.

Anbefalede artikler