Plads til kursstigninger - før ny nedtur

Men så længe der ikke kommer nogle pludselige økonomiske chok, er der dog ingen grund til at forvente et egentlig aktiekrak.

INVESTERING


En midlertidig løsning på det “græske problem” er rykket tættere. Hver gang de finansielle markeder er ved at brænde sammen, kommer politikerne ud af starthullerne med en lappeløsning, som gør, at de køber tid, men det grundlæggende problem løses ikke.

Det bliver sandsynligvis også løsningsmodellen denne gang, hvor der senest har været opblødning i de politiske fronter.

Spørgsmålet er, hvor stor skade, der allerede er sket.

Det vil ikke være overraskende, hvis likviditeten er blevet trukket ud af de banker, som står mest i skudlinjen i Grækenland, Portugal og Spanien.

Så alt kan stadig ske. Men indikatorerne for finansiel nervøsitet blev lempet lidt fredag, efter især tyskerne har løsnet op og nu signalerer villighed til et kompromis.

Tyskerne er villige til at acceptere en privat deltagelse – på den måde, at investorer med græske statsobligationer skal acceptere at forlænge løbetiden på de obligationer, som snart udløber.

Tillidsafstemning

Næste problem bliver en tillidsafstemning til den græske regering i det græske parlament, antageligt allerede tirsdag eller torsdag i denne uge.

Regeringen vil forsøge at samle opbakning til en ny hjælpepakke. Men det er usikkert, hvordan det ender. Lykkes det hele i denne omgang, vil det give lettelse på de finansielle markeder. Også selvom den største og vanskeligste opgave fortsat ligger forude, nemlig arbejdet med at reducere det offentlige underskud. En tredje hjælpepakke kan således ikke udelukkes senere.

Også en kortsigtet løsning på det græske problem vil løfte aktierne, men kun kortvarigt.

Efter vores vurdering er hovedforklaringen på den relativt hårde aktienedtur den seneste måned, den økonomiske opbremsning i USA, sammen med en mildere opbremsning i Kina, som nu smitter af på Europa – og Danmark. En Grækenlands-løsning vil ikke umiddelbart hjælpe på dette.

Vigtigere bliver det, hvordan USA’s økonomi reagere på, at japansk økonomi nu ser ud til at være i stærk bedring.

Holdningen er, at manglende leverancer fra Japan af autodele til amerikansk automobilindustri, spiller en stor rolle for den amerikanske opbremsning.

Ny lempelse i USA sandsynlig

Vi mener, at den økonomiske opbremsning i USA virker så bredt funderet, at den var kommet alligevel. Derfor ender vi ud med det helt store spørgsmål: Kommer den amerikanske centralbank igen på banen med en milliardstor pengepolitisk lempelse, altså en QE3 – som afløser for de tidligere QE1 og QE2? Det virker sandsynligt, at det bliver modellen.

Vores bundlinje er, at der på den korte bane sandsynligvis kommer en positiv korrektion – for S&P 500-future op mod først 1275 og dernæst måske mod 1300-1320, hvis det græske problem løses.

På den lidt længere bane er det enten nødvendigt med stabilisering eller bedring af de ledende økonomiske indikatorer fra USA og/eller Kina. Eller altså en ny QE3 fra den amerikanske centralbank til at stimulere den økonomiske vækst, hvis markedet skal op over 1300-1320.

Vi bemærker, at S&P 500 indeks fortsat holder sig lige over 200 dages glidende gennemsnit. Markedet ser samtidig ud til at være oversolgt. Positivt er det også, at de amerikanske bankaktier har stabiliseret sig de seneste uger.

Til gengæld ser vi med stor bekymring på udviklingen i halvlederindeks (sox.x), der nu er i frit fald under 200 dages glidende gennemsnit. Da sox.x plejer at vise vejen for den øvrige del af aktiemarkedet, bør dette indeks fortsat følges meget tæt.

De seneste erhvervstillidsmålinger peger i retning af ISM-data i starten af juli omkring neutrale 50-52. Og hvis der kommer en værdi under 50, er USA sandsynligvis på vej mod recession.

Så længe der ikke kommer nogle pludselige chok, er der dog ingen grund til at forvente et egentlig aktiekrak.

Se tidligere aktieugebreve


 

Tags

Anbefalede artikler