Pessimisme på aktiemarkederne

Der er ifølge Økonomisk Ugebrev ikke meget at juble over i forhold til til signalerne fra aktiemarkederne. Flere vigtige pejlemærker peger i den forkerte retning.

  Foto: Istock  

INVESTERING

Den seneste uge har været den mest ekstreme og begivenhedsrige periode på de finansielle markeder i år. For blot en uge siden antydede vi på denne plads, at der var mulighed for et minirally på aktiemarkedet, fordi flere vigtige pejlemærker havde nået et afgørende vendepunkt. Især torsdag, hvor finansmarkederne holdt åbent i Tyskland og USA, gik det imidlertid helt galt: De vigtige pejlemærker er nemlig faldet på stribe. Og det opfatter vi som et klart signal om, at pessimisterne nu er ved at tage ”magten” fra optimisterne.

Altså: Hvor ethvert mindre tilbagefald de seneste år er afløst af nye større stigninger, er dette billede ved at ændre sig til, at enhver mindre stigning afløses af nye lidt større tilbagefald. For et stykke tid siden skrev vi netop, at en langsigtet topformation på aktiemarkedet dannes over flere måneder, hvor optimisterne stille og roligt mister magten til pessimisterne. Først når optimisterne for alvor kaster håndklædet i ringen, begynder det at gå hurtigt nedad.

Signalerne den seneste uge er meget negative: Man kan næsten ikke undervurdere betydningen af den seneste uges negative signaler, som er klare og entydige.

For det første er den amerikanske obligationsrente efter en måneds konstante fald, nu brudt ned gennem et meget vigtigt pejlemærke omkring 2,3 procent for den tiårige US statsrente. Det ligner fuldstændig en topformation, som kan forstærke rentefaldet de kommende uger. Det har også trukket den danske obligationsrente med ned.

For det andet har det vigtige amerikanske halvlederindeks (sox) styret de cykliske teknologiaktier markant op siden valget af Trump den 8. november. Det er sket i forventning om stærkere økonomisk vækst i USA. Men den forestilling er der færre og færre, der tror på nu. I forhold til toppen i sox indeks for nogle uger siden, er faldet i dette delindeks de seneste dage accelereret. I den forgangne uge blev der dannet en topformation, som ser ud til at afslutte 15 måneders stigninger.

For det tredje er det nu bekræftet, at de professionelle investorers risikovillighed er klart på retur. Den såkaldte T-teori siger noget om, hvorvidt investors risikovillig er stigende eller faldende ved at sammenholde kursudviklingen på aktier i forhold til kursen på risikofulde erhvervsobligationer. Grafen viser nu en klar topformation efter 15 måneders stejl stigning. Samtidig har grafen nået en værdi, som historisk har været en top.

 Men hvilke drivkræfter styrer så aktiemarkedet lige nu? Vi ser aktuelt tre vigtige drivkræfter for aktiemarkederne, som aktuelt trækker aktierne ned, men som dog hurtigt kan vende til det positive.

For det første er der klart vigende tro på, at Trumps økonomiske reformer vil trække den amerikanske vækst frem i år. Den amerikanske præsident har tydeligvis meget svært ved at få det republikanske flertal i kongressen med på sine planer. Man kan ikke udelukke, at Trump og det republikanske flertal finder hinanden igen senere, og så er historien anderledes positiv.

For det andet fortsætter der med at være stor og stigende afstand mellem de ”bløde” økonomiske erhvervstillidsdata og de hårde faktiske makrodata, eksempelvis udviklingen i privatforbrug og industriproduktion. Der er efterhånden historisk stor forskel på de meget stærke data for erhvervstillid og de hårde data. Det giver vigende tro på styrken i det økonomiske opsving, som de fleste bankøkonomer allerede mener er i fuld gang. Det kan udmærket godt være, at de flotte bløde tillidsdata senere rammer de faktiske makrodata. Men det er altså ikke sket endnu.Sker det vil der være tale om en ny positiv historie.

For det tredje er den globale geopolitiske usikkerhed på det seneste steget markant. Ikke kun USA’s gigantbombe mod ISIS og bombningerne i Syrien har øget usikkerheden, som får investorerne til at kræve en ekstra risikopræmie – og som løfter de globale obligationskurser efter kapitalflugt til sikre statsobligationer. Aktuelt er USA’s trusler om et større militærangreb på Nordkorea den største geopolitiske risiko, ikke mindst fordi reaktionen fra Nordkoreas diktator er højst usikker. Ifølge internationale medier planlægger Nordkorea om to dage endnu en atomtest, som kan udløse konflikten med USA. Afblæses denne trussel, er der grundlag for mere ro på igen på de finansielle markeder.

Vores bundlinje er, at på den helt korte bane kan aktiemarkederne meget vel blive yderligere presset, mens obligationsrenterne også kortvarigt kan blive sat yderligere ned. Underliggende er USA's økonomi under en brat opbremsning, og det vil også smitte negativt af på Europa om 3-6 måneder. Svækkes Sox indeks, S&P future og obligationsrenterne yderligere, vil markedet opfatte de tekniske brud som et klart salgssignal, som kan udløse en selvforstærkende nedtur.

Helt kortsigtet skal de aktuelle salgssignaler dog bekræftes, før nedturen eventuelt vil folde sig helt ud.

Tags

Anbefalede artikler