Pas på: Aktienedtur truer

Aktierne har klaret sig godt de seneste måneder, men nedtur lurer senere på året. Læs, hvad du skal holde øje med.

INVESTERING

Efter pæne stigninger for aktierne de seneste måneder, er der aktuelt ophobet en række positive forventninger, som kan punkteres, hvis de viser sig ikke at blive indfriet.

Hverdag hører vi om problemer i den europæiske økonomi. Lytter vi til signalerne fra Kina venter vi på, at vækstafmatningen i Kina viser sig at være midlertidig. Fra USA fik vi nye tal i sidste uge, der betød, at BNP i 2. kvartal blev nedjusteret fra 1,7 procents vækst til 1,3 procent. På trods af usikkerhedsfaktorene, klarer aktiernes sig godt. Det er er to grunde til:

 

Lave renter

Når investorer skal bedømme, hvilke aktiver, der er attraktive, kigger de på prisfastsættelsen mellem aktiverne. Ser vi på statsobligationer er renterne aktuelt cirka 1,5- 2 procent. Det er lavt. Jo dyrere obligationerne, det vil sige jo lave afkast de leverer, desto billigere tager aktierne sig ud i en sammenligning. På trods af aktiernes stigninger de seneste tre måneder falder denne sammenligning fortsat langsigtet ud til aktiernes fordel. Det er ikke nyt, at aktierne er attraktive sammenlignet med udvalgte statsobligationer. Det nye er, at for første gang i mange år er der en reel fokus på prisforskellen mellem aktier og obligationer.

 

Lav vækst og stor usikkerhed har gjort, at mange langsigtede investorer aktuelt ”gemmer” sig i statsobligationer. En bedring i økonomien vil kunne sætte de investorer, som blandt andet af sikkerhedshensyn er overinvestererede i statsobligationer, på prøve. Stiger renterne som en konsekvens af forventninger om stigende aktivitetsniveau, vil forholdet mellem ”sikkert” og ”mindre sikkert” kunne blive påvirket til aktiernes fordel.

 

Pengepolitikken stimulerer

Centralbankerne giver aktiemarkederne alt det bedste, de har lært. Senest illustreret igennem ECB’s tilsagn om støtteopkøb af korte spanske statsobligationer, der førte til lavere renter. På den anden side af Atlanten i USA vil den amerikanske centralbank fortsætte med at stimulere økonomien ved at opkøb egne statsobligationer og fastholde de lave renter. Det vil de blive ved med indtil økonomien bedres. Det betyder en hel del. Først og fremmest fjerner det et usikkerhedsmoment hos investorerne, når de

ikke længere skal være nervøse for om, og hvornår stimulanser trækkes tilbage. Det sker nemlig ikke før situationen er i bedring. Det øger investorernes tiltro til aktierne.

 

Lover godt, men pas på

Pengepolitisk stimulanser og fokus på en relativ prisfastsættelse er aktuelt godt for aktierne. Men spørgsmålet er, hvor længe denne relation kan holde i en verden, som vækstmæssigt ser meget skrøbelig ud?

 

De kommende måneder kan medføre en bedring i nøgletallene, hvis udviklingen i Kina markerer en vækstmæssig bund. Europas udvikling kan stabiliseres, og den amerikanske økonomi udvikler sig om ikke i det tidligere ”normale” væksttempo på 3 procent, så dog over de nuværende meget moderate 1,5-2,0 procent godt hjulpet på vej af et fortsat helende ejendomsmarked.

 

Risikomomentet er, at jo tættere vi kommer på, at de amerikanske politikere skal gøre noget ved USA’s finanser for at undgå automatiske budgetreduktioner for 2013, desto mere risiko for alvorlig udfordringer, der kan betyde kursfald.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display