P/E for eksperter

Price/Earning hjælper dig i vurderingen af dine aktier. Se, hvilke måder du kan udregne nøgletallet på.

  Foto: istockphoto.com  

INVESTERING

Price/Earning-værdien - eller P/E ratio - er et værktøj, du kan bruge i vurderingen af dine aktier. Nøgletallet kommer frem, når du dividerer aktiens indtjening op i aktiens markedsværdi. P/E viser dig så, hvor mange penge du skal betale for at få del i én krone af selskabets indtjening.

Der er flere versioner af P/E-værdien:

Det almindelige P/E-nøgletal

Under normale omstændigheder bliver P/E-værdien udregnet på basis af aktiens indtjening over det seneste år. Aktiepriserne bevæger sig konstant, hvorfor aktiens P/E-værdi også sig ændrer. Da aktieselskaberne ikke kommer med nye regnskaber hele tiden, bliver Price/Earning typisk udregnet i forhold til selskabets seneste årsregnskab. Price/Earning kan også beregnes over både længere og kortere tidsintervaller. Dette kan give et nuanceret billede af, hvordan aktien historisk set har klaret sig.

Eksperternes P/E-nøgletal

Price/Earning bliver som skrevet typisk udregnet på basis af, hvor godt aktien har klaret sig det seneste år. Men de professionelle analytikere arbejder dog også med begrebet P/E (forward) - eller P/E (fremtidig) - der vurderer en akties indtjeningsmuligheder fremadrettet. Her nærlæser analytikerne et firmas budgetter og årsrapporter og forsøger at skabe et billede af firmaets egne forventninger til indtjeningen. 

Forventningerne bruger analytikerne til at beregne P/E (forward). Denne Price/Earning bliver især brugt, fordi de historiske præstationer jo ikke siger ret meget om, hvordan det vil gå i fremtiden. Her kan et budget være en bedre rettesnor.  

Tags

Anbefalede artikler