Otte genveje til rigdom

Med enkle greb kan du få mere ud af dine investeringer. Det gælder blandt andet om at begynde i god tid.

INVESTERING

1. Begynd Tidligt
Uanset hvad du investerer i, skal du begynde tidligt. Eksempel: Grethe på 22 år sparer 500 kr. op om måneden til 5 procent i rente. Efter 15 år stopper opsparingen, og den får bare lov til fortsat at vokse med 5 procent årligt.

En anden person, Anders, begynder at spare 500 kr. op om måneden til 5 procent i rente fra han er 32 år og fortsætter opsparingen troligt i 30 år.

Grethe vil have cirka 454.000 kr., når hun fylder 62 år, mens Anders kun vil have 417.000 kr. på kontoen, når han bliver 62 år.

2. Gør det enkelt
Invester i brede aktie- og obligationsbaserede investeringsforeninger med lave omkostninger, så vil du over lang tid opnå et tilfredsstillende afkast med færrest mulige omkostninger.

3. Spred investeringen
Selv de bedste og højest betalte aktieeksperter kan ikke over lang tid leverer et afkast, der efter omkostninger er højere end markedet. Spred dine investeringer på flere slags aktier og obligationer.

Sørg for at justere din portefølje løbende, så du kun sælger værdipapirer, der er steget så meget, at porteføljens spredning er forrykket, og juster i forhold til din investeringshorisont.

4. Jagt ikke trends
Langsigtet investering betyder, at du holder fast i din strategi uanset bobler og nye trends på markederne. Hvis du pludselig ser en aktiv-klasse som ejendomsaktier eller it-aktier stige, så vurder, om de økonomiske forhold, der giver værdistigningen, er langtidsholdbare. Hvis ikke hold dig væk, og invester bredt i store solide aktier med god ledelse og langsigtet potentiale.

5. Fast opsparing
Ingen gider tænke på at spare op i det daglige. Aftal derfor en fast opsparing med dit pengeinstitut enten i form af skattebegunstiget pensionsopsparing eller opsparing i frie midler.

6. Langsigtede aktier
Invester massivt og løbende i aktier, hvis din investeringshorisont er mere end 7 år. I takt med at investeringshorisonten bliver kortere, skal de mest risikofyldte aktier udskiftes med obligationer.

7. Undgå omkostninger
Omkostninger ødelægger det langsigtede afkast. Handl så sjældent og så billigt som muligt.

8. Undgå skat
Sørg altid for at udskyde skattebetaling så længe som muligt. Ved investering af frie midler bør du først realisere kursgevinsten, når du enten skal bruge pengene, eller når du skal nedbringe risikoen.

Hold øje med, at du ikke overskrider progressionsgrænsen ved aktieindkomst, der er 46.700 for enlige og 93.400 kr. for ægtepar (2008-sats).

Tags

Anbefalede artikler