Optræk til fornyet finansiel uro

Dubai's gældsproblemer er i sig selv ikke store nok til at ryste det finansielle system - men de kan forstærke den eksisterende usikkerhed og dermed udløse en ny global finanskrise, skriver Aktieugebrevet.

INVESTERING


De eskalerende gældsproblemer i Dubai, hvor den statslige investeringsfond de næste seks måneder har opgivet at betale renter på en 60 mia. dollar stor gæld, kan udløse en ny global finanskrise.

Dubai-problemet er i sig selv ikke stort nok til at ryste det finansielle system. Men sagen kan forstærke den stigende nervøsitet og usikkerhed om de finansielle institutioners sundhedstilstand.

Det er ikke nogen hemmelighed, at stadig flere virksomheder i erhvervslivet og private husholdninger ryger ud i gældsproblemer, og at det giver grundlag for øgede udlånstab i bankerne.

Det er heller ikke nogen tilfældighed, at de amerikanske bankaktier (BTK.X) nu ligger 15% under toppen i oktober, og på samme niveau som i starten af august.

Også andre af de mest konjunkturfølsomme brancher har de seneste måneder vist en vigende tendens.

Således er både de amerikanske halvlederaktier (SOX.X) og transportaktierne faldet under 50 dages glidende gennemsnit for et stykke tid siden, uden at de har haft styrke til at kæmpe sig tilbage.

Den stigende nervøsitet på de finansielle markeder har også påvirket det europæiske kreditmarked for erhvervsobligationer, hvor indikatoren iTraxx Crossover har vist svaghedstegn den seneste måned.

Endelig er aktietendensen for Standard & Poor’s 500 indeks målt på MACD på dagsbasis senest gået i minus.

Forvirret billede

Billedet forvirres meget af, at langt de fleste ledende økonomiske indikatorer fortsat viser styrketegn.

Men de økonomiske advarselssignaler blinker samtidig faretruende: Stadig flere anerkendte økonomer peger på stigende risiko for, at den igangværende overophedning af kinesisk økonomi kan forstærke næste globale økonomiske nedtur.

Blandt andre finanshuset Societe Generales ser overhængende risiko for en samtidig økonomisk nedtur i USA og Kina, som vil betyde endnu en alvorlig global recession allerede i 2010.

Societe Generales vurderer, at den økonomiske opbremsning allerede er godt i gang i USA.

Banken peger blandt andet på fortsat markant stigende arbejdsløshed og fire ugers svækkelse i den anerkendte ledende økonomiske indikator ECRI.

Kompliceret billede for Kina

For Kina er billedet umiddelbart lidt mere kompliceret: Flertallet af økonomer vurderer nemlig, at den stærke aktuelle vækst i kinesisk økonomi vil være en vigtig motor i en kommende global økonomisk genopretning.

Holdningen er, at den solide økonomiske vækst i Kina, som er sparket i gang af gigantiske offentlige investeringer og hjælpepakker, vil trække den globale økonomi fremad.

Væksteventyret i Kina har allerede betydet markante stigninger i en række råvarepriser, fragtraterne på tørlast og ikke mindst det kinesiske aktiemarked i Shanghai.

Edward Chancellor, anerkendt økonom og specialist i historiske bobler med bogen “The Devil Take the Hindmost” vurderer, at kinesisk økonomi står på toppen af en ny boble, hvor både aktiemarkedet og ejendomsmarkedet er overophedet.

Han påpeger, at omsætningen på det kinesiske aktiemarked har nået samme niveau, som under 2007-boblen: den daglige omsætning på den kinesiske børs overstiger den totale aktiehandel i London, New York og Tokyo.

Selskaberne på Shanghai-børsen handles til 33 gange overskuddet, og i juli blev børsnoteringen af Sichuan Expressway, som opererer med betalingsmotorveje, overtegnet med 400 gange den ønskede kapital, og børsværdien svarer til 1500 kr. pr. kvadratmeter asfalt.

Underliggende halter væksten i kinesisk økonomi, på trods af officielle høje vækstrater, lyder vurderingen.

Eksporten falder. Væksten trækkes frem af stigende investeringer, på trods af overkapacitet i industrien, og statsejede selskaber gennemfører store infrastrukturprojekter med tvivlsom lønsomhed.

Den officielle vækst er fup

Gordon Chang, forfatter til en bog med titlen “The Coming Collapse of China” skrev i Forbes i oktober, at den officielle vækst på 8,9 procent var fup.

Eksempelvis peger han på, at bilsalget fortsat tordner frem, mens benzinsalget stagnerer.

Han spekulerer på, om de statsejede selskaber storopkøber nye biler for blot at parkere dem i garageanlæg.

Jim Chanos fra investeringsfirmaet Kynikos Associates vurderer, at denne overproduktion foregår i den ene branche efter den anden.

Samtidig erkendes det, at hovedparten af de kinesiske bankers billige kreditgivning anvendes til spekulative opkøb på aktiebørsen og på ejendomsmarkedet.

Tags

Anbefalede artikler