Optimer din aktieskat før nytår

Skal du realisere større gevinster fra aktier eller investeringsbeviser med aktier købt for frie midler, kan du spare skat ved at bide gevinsten over i to dele omkring årsskiftet.

INVESTERING

Med rettidig omhu kan du få højere afkast efter skat af dine aktier eller aktiebaserede investeringsbeviser købt for frie midler. Kursgevinster og udbytter fra aktier og almindelige investeringsbeviser med aktier bliver beskattet som aktieindkomst, og nøglen til højst mulig afkast efter skat er at bruge de beløbsgrænser, der gælder for aktieindkomst.

I 2014 betaler du 27% i skat af udbytter og kursgevinster op til 49.200 kroner og 42% i skat af beløb derover. For 2015 er beløbsgrænsen 49.900 kroner.

”Skal du realisere større gevinster, gælder det derfor om at holde dig under denne beløbsgrænse. Realiser hellere gevinster for 49.200 kroner i år og 49.900 kroner i 2015 frem for at realisere hele gevinsten i et og samme år,” anbefaler Søren Heilbo, investeringschef i Danske Invest.

Et regneeksempel:

*Realiserer du gevinster for 100.000 kroner i år, skal du samlet set betale 34.620 kroner i skat.

*Realiserer du gevinster for 50.000 kroner i år og 50.000 kroner i 2015, betaler du samlet set 27.135 kroner i skat - og får dermed et merafkast efter skat på 7.485 kroner.

Dobbelt beløb for ægtefællerBemærk, at beløbsgrænserne er det dobbelte for ægtefæller, fordi de kan udnytte hinandens grænsebeløb. Har din ægtefælle ingen aktieindkomst, skal du i 2014 først betale den høje skattesats på 42% af aktieindkomst over 98.400 kroner.

Langt hovedparten af de aktiebaserede investeringsbeviser er såkaldt udloddende afdelinger, der beskattes som aktieindkomst efter reglerne ovenfor.

Har du investeret i akkumulerende aktieafdelinger, bliver de derimod beskattes som kapitalindkomst efter lagerprincippet, og det samme gælder for investeringsbeviser med obligationer eller blandede afdelinger med både aktier og obligationer. Ved lagerbeskatning bliver du beskattet af årets gevinster, uanset om du realiserer dem eller ej - præcis som ved investering for pensionsmidler.

Tags

Anbefalede artikler