ØK nyder godt af den høje oliepris

Tre fjerdele af overskuddet kommer fra Venezuela, hvor den høje oliepris skaffer indbyggere mere købekraft og øger efterspørgslen efter forbrugsvarer.

INVESTERING

‘Side 1: ØK nyder godt af den høje oliepris’

Høje oliepriser har medført kraftig vækst i købekraften hos de 27 millioner indbyggere, der befolker verdens syvendestørste olieproducent, og det har sat turbo på indtjeningen i ØK. Koncernens væsentligste indtjeningskilde er nemlig Foods-divisionen, der har en markedsledende position i netop Venezuela. I 2007 hentede ØK cirka 75 procent af driftsoverskuddet fra Foods-divisionen, der mere end fordoblede overskuddet på den primære drift til 478 millioner kroner i 2007.

 

Holder oliepriserne og den økonomiske vækst i Venezuela fortsat niveauet, er der lagt op til en fordobling af omsætningen inden for de næste fem til syv år. Ganske vist regner ØK med et fald i driftsmarginalen til 13 procent i år, hvilket på sigt betyder, at overskuddet ikke automatisk slår parløb med omsætningen. Sidste år var nemlig et bemærkelsesværdigt godt år for Foodsdivisionen, som brillerede med en overskudsgrad på 18,3 procent.

 

Efterspørgslen efter ØK’s pølser, pateer og skinker var så kraftig, at virksomheden, ifølge administrerende direktør Niels Henrik Jensen, var i stand til at hæve priserne mere, end væksten i omkostninger faktisk berettigede til.

 

Fordobler kapaciteten
Foods-divisionen måtte således se markedsandelen for skinker falde som følge af produktionsbegrænsninger. Men et omfattende investeringsprogram på cirka 725 millioner kroner skal rette op på den misser og i løbet af blot fire år fordoble produktionskapaciteten. Første fase begyndte allerede sidste år med indkøb af nye maskiner og produktionslinjer, hvilket vil øge kapaciteten med 50 procent efter fuld installering i 2010.

 

Anden fase består af en yderligere modernisering og udbygning af produktionsanlægget. Niels Henrik Jensen understreger dog, at en fordobling af produktionskapaciteten ikke automatisk medfører en fordobling af omsætningen. Selv om efterspørgslen måtte være til stede, er det nemlig ikke sikkert, at råvareleverandørerne kan følge med. “Vi kan ikke regne med, at markedet kan levere lige så hurtigt, som maskinerne kommer op at køre. Situationen er ikke aktuel nu, men kan blive det på sigt,” forklarer han.

 

Foods-divisionen modtager i øjeblikket 35-40 procent af sine råvarer fra egne farme. Derudover hentes en del råvarer på kontrakt med andre farme, mens resten bliver købt på det frie marked.

‘Side 2: ØK nyder godt af den høje oliepris’

Tags

Anbefalede artikler