Obligationsrenterne skydes i vejret af ubalancer?

Aktierne er forsat drevet frem af pengepolitik – og ikke af reel økonomisk fremgang. For økonomien ser ikke for god ud – og vi ser et maksimalt skævt risikobillede, hvor mulighederne for at det går opad er 4-5 procent, men risikoen for fald er 25-30 procent.

INVESTERING


De globale aktiemarkeder trækkes forsat frem af forventningen om nye store pengepolitiske lempelser, som efter det forventede udmeldes af den amerikanske centralbanks pengepolitiske komité i starten af november. Finansmarkederne har næsten udelukkende fokus på denne begivenhed, og et af de vigtigste debatpunkter er, hvor stor lempelsen bliver, men altså ikke om den kommer.

Netop det meget snævre fokus på pengepolitiske lempelser er også forklaringen på, hvorfor de nye regnskaber, herunder god gammeldags fundamentalanalyse, og makroøkonomiske nøgletal ikke længere spiller nogen rolle for aktiemarkederne. Indtil videre er disse ellers helt afgørende drivkræfter sat ud af spillet.

I den amerikanske finansverden mener stadig flere aktører, at netop centralbankens pengepolitiske lempelser – sammen med computerstyret automatisk aktiehandel, har sat de traditionelle drivkræfter ud af spillet. Det er også forklaringen på, at aktierne kun kender én vej – opad, drevet af billig likviditet og computerhandlens ubalance med at presse aktierne højere og højere op, selvom det ikke kan begrundes med fundamentale forhold.

Mat billede i USA

For USA ser billedet fortsat meget mat ud, og fredagens nye ledende indikator fra Conference Board viser nu den svageste økonomiske vækst siden midten af 2009. Den svage vækst understøttes af de seneste ISM-data fra de amerikanske indkøbschefer, hvor især den fremadrettede indikator for ordreindgangen nu viser en stort set flad udvikling. De seneste økonomiske nøgletal fra USA viser et fald i industriproduktionen på 0,2 procent i september.

Målingen af erhvervstillid fra Philadelphia fed. kom ud lavere end forventet. Især den fremadrettede ordreindgang var negativ – med 30 procent af virksomhederne, som oplyser om faldende ordreindgang, mens 25 procent oplever stigende ordreindgang. Knap 20 procent af virksomhederne ansætter og 17 procent reducerer.

Markedet afventer som nævnt nu det næste møde i centralbankens pengepolitiske komité, hvor der forventes en udmelding om omfanget af nye tilbagekøb af statspapirer. Vurderingen er, at tilbagekøb for 100 milliarder USD stort set svarer til en nedsættelse af den korte rente med 14 basispunkter, hvorved en solid fiktiv rentenedsættelse på 25-50 basispunkter vil modsvare tilbagekøb for 200-400 milliarder USD. Spørgsmålet er herefter dels om markedet allerede har taget højde for en pengepolitisk lempelse af denne størrelse, og dels hvordan tilliden til den amerikanske valuta og obligationsrenten vil reagere.

Fredag lukkede den amerikanske ti-årige rente lige netop på 50 dages glidende gennemsnit, og det er den femte test for et brud op gennem det mellemlange glidende gennemsnit. Kommer dette brud i løbet af denne uge, kan det være et forvarsel om, at de globale lange obligationsrenter igen er på vej op. Dette kan slå den svage økonomiske vækst i den vestlige verden af sporet, og det vil med stor sikkerhed ramme aktierne meget negativt.

Svækkelsen af USD er stoppet

Når det gælder Euro/USD ser det ud til, at svækkelsen af den amerikanske doller indtil videre er stoppet. Der er dog ingen tvivl om, at en yderligere svækkelse af tilliden til amerikansk økonomi, kan presse både obligationsrenter op og USD ned.

De seneste måneder har den billige likviditet givet stor samvariation mellem de fleste aktivklasser. Men i Økonomisk Ugebrev påpeger Steen Jakobsen fra Limus Capital, at der kan være ændringer på vej:

”Men man skal være opmærksom på når korrelationerne bryder sammen. Stigende renter de seneste dage kan være første alvorlige faresignal for markedet. Bruddet på de seneste måneders samvariation kan også være på vej for guld og sidst men ikke mindst USD. Endnu er det alt for tidligt at kalde dette en vending, da en del af forklaringen kan være G-20 mødet i Korea, hvor snakken går på konkurrerende devalueringer. Men faktum er, at de matematiske korrelationer udsender et faresignal, som ikke må overses af den langsigtede investor.”

”Hvis markedet begynder at miste tilliden til regeringerne, og deres jobplaner, så vil det udløse krise 2.0 – en krise, hvor det er mistilliden til betalingsevnen og muligheden for at løse alle verdens problemer med øget gæld, som kommer i fokus. Så vil renterne stige og lede de andre aktiver lavere gennem højere finansieringsomkostninger.”

Vi ser fortsat et maksimalt skævt risikobillede, hvor mulighederne opad er 4-5 procent, men downsiderisiko er 25-30 procent.

Se tidligere aktieugebreve


 

Tags

Anbefalede artikler