Obligationsrenten på vej mod vending

Den amerikanske obligationsrente er ved at stige – på trods af, at de ventede pengepolitiske tiltag burde virke modsat. Det signalerer, at tilliden til dollaren smuldrer – og det varsler skidt for aktiemarkederne.

INVESTERING

Efter et nærmest jævnt fald i den amerikanske obligationsrente siden april 2010, kom første klare signal om en vending i sidste uge. Den ti-årige treasury bond steg med stor kraft op gennem 50 dages glidende gennemsnit, og torsdag-fredag kom det forventede tilbagefald for at teste det glidende gennemsnit ovenfra. Dette signal kan af flere grunde være ekstremt vigtigt:

For det første smitter udviklingen i den amerikanske obligationsrente stort set altid af på den europæiske og danske obligationsrente, dog med en vis forsinkelse.

For det andet stiger renten ikke, fordi der nu er frygt for, at stigende økonomiske vækst vil drive priserne op, men fordi tilliden til den amerikanske valuta smuldrer, og det kan føre til en langt værre situation på de finansielle markeder.

For det tredje er det et meget negativt signal, fordi den amerikanske centralbank onsdag den 3. november ventes at meddele, at den nu igangsætter en ny runde pengepolitiske lempelser, også kaldet QE2, som består i at tilbagekøbe amerikanske obligationer for antageligt mellem 500 og 1000 milliarder US dollar. Dermed skulle markedet snarere indiskontere en kommende massiv tilbagekøbsbølge af obligationer, som alt andet lige vil løfte kurserne og altså sænke renter.

Markedet reagerer modsat
Når markedet nu reagerer modsat, kan det meget vel være fordi, at der i de aktuelle obligationskurser allerede er indbygget en forventning om den store pengepolitiske lempelse. Og så vil markedet snarere reagerer på det gode gamle ordsprog: Køb på rygter, og sælg på realiteter.

Hertil kommer, at der kan træde nogle helt andre mekanismer i kraft, når den amerikanske centralbank sætter endnu mere fart på seddelpressen og sprøjter endnu mere likviditet ud i systemet: Tilliden til US dollar kan meget vel få endnu et knæk, og det vil betyde udenlandsk tilbagesalg af amerikanske statsobligationer (eksempelvis fra Kina og Japan) – og dermed en yderligere svækkelse af US dollar og en stigende amerikansk rente.

Samtidig betyder den massive udpumpning af penge frygt for inflation. Det har allerede fået guldpriser og råvarepriser til at tordne i vejret, og det vil på sigt smitte af på virksomhedernes lønsomhed på grund af stigende inputpriser, mens salgspriserne næppe kan øges meget på grund af konkurrencepres.

Endelig er der i denne uge midtvejsvalg i USA, og det kan meget vel give flertal til republikanerne i repræsentanternes hus, mens senatet antageligt fortsat vil have flertal til demokraterne. Det giver risiko for politisk handlingslammelse, fordi de to kamre holder hinanden i skak og ikke kan blive enige om tiltag til at genoprette økonomien.

Fredag kom BNP-tal gældende for tredje kvartal 2010 for USA med en overraskende stærk vækst på 2,0 procent. Vi havde forventet en vækst mellem en halv og en hel procent, og hvis det bliver, som det plejer, vil der komme senere nedjusteringer. BNP-væksten blev især trukket af fortsat lageropbygning (bidrag 1,4 procent), offentlige udgifter (bidrag 0,7 procent) og også privat forbrug (bidrag 1,8 procent). Erhvervslivets faste investeringer var på kun 0,1 procent (mod 2,1 procent i andet kvartal), hvilket afspejler usikkerhed om fremtiden – og overkapacitet i produktionskapacitet.

Vores bundlinje er, at der de næste uger kommer til at ske rigtig mange ting, som kan vælte de boble-lignende forhold på aktiemarkedet. Vi ser fortsat en absolut best case med test af 1220 for S&P 500, som kan blive nået indenfor en-to måneder.

Vi bemærker også, at dampen for alvor er ved at gå ud af aktiemarkederne. Blandt andet er S&P 500 indeks de seneste to måneder kun steget to-tre procent. Under alle omstændigheder kalder aktiemarkedet på en korrektion ned efter to måneder stort set uden nævneværdige generelle kursfald.

Se tidligere aktieugebreve


Tags

Anbefalede artikler