Nyt boligudlejningsprojekt med en usædvanlig høj grad af sikkerhed og et forudsigeligt afkast på 8,59% om året

Med aktieprojektet Koncenton Henning Smiths Vej kan du få del i de garanterede lejeindtægter fra en velbeliggende boligejendom i Aalborg med 78 attraktive lejligheder, som er sikret udlejet til Aalborg Kommune helt frem til medio 2026. Dermed undgår du tomgangsrisiko, og de fastlagte driftsindtægter betyder, at det årlige afkast på 8,59% kan forudsiges med stor sikkerhed.

Annonce

INVESTERING

Ejendomsprojektet Koncenton Henning Smiths Vej er en ideel investering for investorer, som har mulighed for at investere fra 2.000.000 kr. og ønsker en fornuftig ejendomsopsparing med ekstra høj sikkerhed. Det årlige afkast på 8,59% over 10 år er således alene baseret på garanterede lejeindtægter – dvs. uden indregning af den potentielle værdistigning på ejendommen, som blot vil øge afkastet.

Ja, send mig et prospekt

Ejendommens beliggenhed taler for sig selv
Betydningen af en ejendoms placering kan ikke overdrives, og beliggenheden af Koncenton Henning Smiths Vej taler sit tydelige sprog. For enden af vejen ligger lystbådehavnen og fjorden. Uden for døren går bussen de kun 1,5 km til Aalborgs absolutte centrum. På den anden side af vejen ligger Aalborg Frejas fodboldbaner og travbanen, mens du kun 300 meter i modsat retning finder Aalborg Stadion.


Solid opsparing med minimal risiko
Koncenton Henning Smiths Vej er i ejendomsregi noget af det tætteste man kan komme på en dansk statsobligation set i forhold til risici. En udlejningsgaranti fra Aalborg Kommune betyder nemlig, at du ikke løber nogen tomgangsrisiko, samt at indtjeningen fra driften ligger fast i hele perioden frem til kontraktudløb medio 2026.

Det årlige afkast i projektet tåler dog ikke sammenligning med f.eks. en dansk statsobligation med udløb i 2025, der med en kuponrente på 1,75% og en aktuel kurs på 111,72 giver en effektiv rente på kun 0,41%.

Derimod opnår du som investor i Koncenton Henning Smiths Vej et gns. årligt afkast på 8,59%, hvoraf 4% udbetales som løbende, årlige udbytter. Det betyder, at du ved minimumstegningen på 2.000.000 kr. efter 10 år har opnået en opsparing på 1.718.000 kr. ud over egenkapitalindskuddet.

Få et prospekt her

Potentielt merafkast på 20% fra 2026
Støberiet, som ejendommen bag Koncenton Henning Smiths Vej omtales i folkemunde, er i dag udlejet til en kunstig lav pris pr. m2, der ligger knap 20% under niveauet for markedslejen. Det vil sige, at der ligger en betydelig lejereserve, og at der er et potentiale for at hæve lejepriserne og dermed afkastet i projektet, når lejeaftalen udløber.

Det kan ske i et fortsat samarbejde med Aalborg Kommune - der ved kontraktudløb har forpligtet sig til at aflevere alle lejlighederne nyistandsatte - eller ved at udleje boligerne på det private marked.


Investeringen i korte træk

  • Årligt afkast på 8,59% over 10 år (uden værdistigning)
  • Indtjening fra dag ét og årlige aktieudbytter på 4%
  • Fuld udlejningsgaranti fra Aalborg Kommune frem til medio 2026
  • Stort potentiale for øget afkast/lejeniveau ved udløb af lejekontrakt
  • Finansiering uden personlig hæftelse for banklånet (non-recourse-lån)
  • Mindst mulig renterisiko, da ejendommen overtages 1.4.2017
  • Struktureret exit-mulighed allerede efter projektets 5. år
  • Minimumsindskud i projektet på 2.000.000 kr.
  • Opsparing efter 10 år på 1.718.000 kr. (ved minimumsindskud)

Bestil et prospekt

Hvorfor investere i boligejendomme i Aalborg?
Aalborg Kommune har vokseværk og er Danmarks tredje største Kommune. Alene de seneste fire år har Aalborg haft en befolkningstilvækst på 10.000 nye indbyggere. Det vidner om byens store popularitet, der til stadighed forventes at stige. Således regner kommunen med en befolkningstilvækst på 13,3% fra 2016 til 2028, hvilket øger efterspørgslen på boliger kraftigt, og gør byen attraktiv for ejendomsinvestorer.

Hos Koncenton er man ikke alene om at se det store potentiale i det aalborgensiske boligmarked. Også pensionskasserne har fået øjnene op for Aalborg, hvor bl.a. Lærernes Pension og PFA senest har investeret henholdsvis 300 mio. kr. og 500 mio. kr. i boliger.

Du kan lære mere om projektet, Koncenton Henning Smiths Vej, ved at klikke her.
Om Koncenton
Hos Koncenton skaber vi værdi for investorer gennem formidling, forvaltning og udvikling af boligejendomme i Danmarks største byer. På den måde giver vi private og selskabsinvestorer nem adgang til investeringer med solide udbytter, gode opsparinger og høj sikkerhed.

 

Tags

Anbefalede artikler