Ny på aktiemarkedet? Her er de 10 bud

Hvis du netop har fundet din indre investor frem og gerne vil klædes på med den vigtigste investeringsviden, så læs her aktionærforeningens bud på ti essentielle begreber.

  Foto: istockphoto.com  

INVESTERING

Hvis du aldrig har hørt om Dakolos og P/E-værdi, gør du klogt i at afsætte et par minutter nu. På den anden side af denne artikel er du ifølge Dansk Aktionærforenings direktør, Leonhardt Pihl, og journalist på foreningens medlemsblad Aktionæren, Jørn Nielsen, klogere på ti vigtige begreber, som vil gøre din handel med aktier mere kvalificeret.

Spredning: Aktier udvikler sig mere eller mindre synkront. Så ved at købe forskellige typer af aktier, gerne fra forskellige brancher og forskellige lande/regioner, kan du reducere din risiko. Sæt gerne et loft over, hvor meget en investering må fylde i din samlede portefølje. Spredning er et helt centralt begreb for alle investorer.

Standardafvigelse: Standardafvigelsen er et tal på, hvor meget en aktie svinger i kurs over en periode – ofte fem år. En lav standardafvigelse viser, at aktien svinger meget lidt. Derfor er tallet vigtigt at kende, når du skal vurdere risikoen ved en aktie.

Afkast: Afkastet på en aktieinvestering består af to dele: udbytte og kursgevinst/kurstab. Kigger du kun på opgørelsen i dit værdidepot hos banken, vil du ofte få et misvisende billede af dit afkast, for de fleste banker beregner alene forskellen mellem din købspris og den aktuelle kurs. Altså afkast UDEN udbytte. Dine udbytter skal du selv medregne.

Benchmark: Dit afkast på en investering kan ikke bare aflæses på din bundlinje. Du må have et sammenligningsgrundlag – et benchmark – som du kan sammenligne dit afkast med. Fordi dit afkast fx har været lavt i en periode, behøver der jo ikke være noget galt med din investering, hvis alle andre aktier i branchen eller i indekset har givet tilsvarende lave afkast.

Pris/nøgletal: Nøgletallene for et selskab bruges til at vurdere, om selskabets aktie er dyr eller billig på det tidspunkt, hvor du overvejer at købe. P/E (prisen for en krones overskud i selskabet) regnes normalt for det vigtigste tal. En høj P/E-værdi viser, at der er indregnet store forventninger i aktiens nuværende kurs. Med finansaktier (banker og forsikringsselskaber) fokuserer man normalt ikke P/E-tallet, men et andet vigtigt nøgletal: K/I (prisen du giver for en krones værdi i selskabet).

Tidshorisont: En aktieinvestering bør som udgangspunkt være en langsigtet investering. Det kan være en god idé at fastsætte en minimumsperiode, du vil beholde aktien. Det modvirker impulskøb, og du gør dig nok mere umage med at vurdere selskabet, hvis du ved, at du ikke bare kan sælge den i morgen eller om et par uger.

Exit-strategi: Det kan ofte være en fordel at beslutte, inden du køber, hvor højt op kursen skal komme, før du mener, den er overvurderet, og du derfor vil sælge. Men husk at revurdere din exit-strategi løbende. En exit-strategi er især vigtig, hvis du investerer i en aktie, der handles meget lidt (lav volumen) – og helt nødvendig, hvis du vælger at investere i en unoteret aktie, fordi de næsten altid handles yderst sjældent, og fordi forskellen på købs- og slagspris ofte er meget stor.

Omkostninger: Det koster at købe og sælge. Din mægler trækker handelsomkostninger. Og køber du en udenlandsk aktie, er der et vekselgebyr. For at holde dine omkostninger nede er det altså en fordel at handle så lidt som muligt. Pas på med impulskøb og -salg. En anden omkostning, du bør holde øje med, er depotomkostninger. Og vælger du at investere via en investeringsfond, bør du tjekke alle omkostninger, inden du køber.

Timing: Mange tror, at de kan gøre en god handel ved at time deres investeringer. Adskillige undersøgelse peger på, at det kan man ikke. Det kan bedre svare sig at sprede sine køb over en længere periode. Så bliver din risiko for at købe på et skidt tidspunkt mindre.

Dakolos (”de andre kan også læse og skrive”): Dette begreb dækker over, at man bør være ydmyg og nøgtern, når man vurderer sine aktier – og ikke mindst sine egne evner i denne sammenhæng. Hvis du mener, der er potentiale i en aktie, er der nok også andre, der har set det, så en del allerede er indregnet i den aktuelle kurs.

Tags

Anbefalede artikler