Ny aktieboble kan sprænge pludseligt

Pengepolitik har pumpet ekstra likviditet ud på markedet. Men pengene har ikke skabt mere produktivitet – men derimod spekulation. De sidste måneders stigninger på aktiemarkederne er ikke drevet af underliggende vækst, men af spekulation. Der bliver mere og mere tale om ny aktieboble, som kan springe ved et pludseligt chok.

INVESTERING

Stadig ringere økonomiske nøgletal får aktierne til at stige, fordi markedet derved forventer yderligere pengepolitiske lempelser. Fredag kom beskæftigelsestal fra USA, som i realiteten var elendige, og alligevel steg aktierne. De såkaldte QE – pengepolitiske lempelser – går ud på, at den amerikanske centralbank opkøber papirer i markedet, og det holder renterne rekordlave. Med andre ord: Seddelpressen kører på fuldt tryk.

Den ti-årige amerikanske obligationsrente dykkede i denne uge yderligere ned omkring 2,4 procent, som senest blev nået lige efter Lehmanns Brothers fald i efteråret 2008.

Problemet med de pengepolitiske lempelser lige er nu, at de kun har én effekt: De gør spekulanterne og aktiemarkedets finansielle aktører rige på bekostning af de nationale befolkninger, der senere skal betale regningen. De har tilsyneladende ingen effekt på den økonomiske vækst og beskæftigelsen, som nu er den helt centrale faktor for at få gang i hjulene igen.

Ny aktieboble under opbygning

Så længe den rigelige likviditet ikke søger ud i produktive aktiviteter, eksempelvis privatforbrug eller investeringer i erhvervslivet, placeres pengene der, hvor det er muligt: Nemlig i aktier, obligationer, råvarer og guld. Priserne på alle disse aktivklasser har været stigende de seneste måneder. Men det er altså ikke drevet af underliggende fundamentale forhold, men alene spekulation. Der bliver mere og mere tale om en ny aktieboble, som kan springe ved et pludseligt chok.

I denne uges udgave af Økonomisk Ugebrev skriver Steen Jacobsen fra Limus capital: ”Quantative Easing, eller QE, er nu priset ind i alle aktiver gennem taler og holdninger udtrykt af den amerikanske centralbank. Men hvad gør QE for den rigtige økonomi? Ingenting! QE booster indtjeningen i den finansielle sektor via lave renter og køb af aktiver fra staten (eller centralbanken), hvilke gør de allerede rige banker og spekulanter endnu rigere.”

Samtidig er tre af verdens fire største økonomier i fuld gang med at svække deres valutaer: USA gennem QE, Japan gennem intervention og Kina gennem fastholdelsen af den faste kurs mod USD. Af de store regioner er det altså kun Europa, som ikke på den ene eller anden måde er i gang med at gøre deres valuta svagere! Man kan være forundret over Europas manglede protester imod de svage valutaer. Man kan kun se det som et tegn på, at de europæiske ledere diplomatisk holder sig i selen til søndagens G-20 topmøde i Frankrig.

Europa betaler en høj pris

Europa betaler via den styrkede euro nemlig en ekstrem høj pris for den protektionisme som Kina og Asien har ført – da USDollar versus Asien er fast-kurs, er det kun euro’en som kan tage en tilpasning (højere). Ifølge nyhedsbureauerne kom der på G20-mødet ingen konkrete resultater, andet end en løs fælles tilkendegivelse om, at IMF skal spille en større rolle i koordineringen af landenes økonomiske politik.

Alt i mens ubalancerne under overfladen bygges op, går det rimeligt fremad på aktivmarkederne, aktier, erhvervsobligationer, råvarer – og ikke mindst – guld klarer sig godt.

Stige arbejdsløshed i USA

Dette skal sættes i perspektiv i forhold til fredagens beskæftigelsestal fra USA: Det bredeste mål for arbejdsløshed (U6) steg fra 16,7 procent til 17,1 procent, tæt på rekorden fra sidste efterår. Hver sjette amerikaner er ramt af arbejdsløshed på den ene eller anden måde, idet tallene omfatter deltidsansatte, som gerne vil have et fuldtidsjob.

Tallene viser også, at der fortsat forsvinder arbejdspladser i stort tempo, alene 95.000 i september. Bag dette tal ligger 159.000 færre offentlige arbejdspladser, og 64.000 flere i den private sektor. Fremgangen trækkes af nye midlertidige jobs indenfor servicesektoren og sundhed og health care. Inden for fremstillingsindustrien er det gået støt tilbage de seneste måneder med plus 37.000, plus 10.000 og minus 27.000 jobs. Altså en klar negativ udvikling.

Vi ser det fortsat som et spørgsmål om (kort) tid, før markederne udsættes for en eller anden form for chok. Indtil dette chok kommer, kan aktier og andre aktivklasser fortsætte med at stige. Med SP 500 i 1160, ser vi maksimalt en test af 1220. Ved yderligere stigninger bør man begynde at hjemtage gevinster og stille sig på sidelinjen.

Se tidligere aktieugebreve


 

Tags

Anbefalede artikler