Nu skal du håndplukke vinderaktierne

Hvor de seneste år over en bred kam har budt på store kursstigninger på aktiemarkederne, vil de kommende år formentlig blive mere ujævne og uforudsigelige, og her er det afgørende, at du er i stand til at udvælge guldaktierne. Læs, hvordan Danske Invests sektorspecialist identificerer vinderne i medicinalindustrien.

INVESTERING

Nu bliver fårene skilt fra bukkene. En række af de toneangivende, vestlige aktiemarkeder har været i en næsten uafbrudt stigende trend siden 2009. Alene de seneste tre år er de brede aktieindeks MSCI USA og MSCI Europe steget henholdsvis 62,1 og 40,2 procent, hvilket blandt andet har været drevet af lempelige centralbanker.

”Den Europæiske Centralbank stimulerer fortsat økonomien i Europa, mens stimuleringen fra Federal Reserve i USA højst sandsynligt bliver udfaset i løbet af 2015, så jeg tror, at de lavthængende frugter i investering er plukket. Som investor skal du nu stå mere på egne ben,” siger Lars Skovgaard Andersen, der er investeringsstrateg i Danske Invest.

Flere skuffelser fra første kvartals regnskabssæson i USA viser med al tydelighed, at du som investor nu skal lære at udpege sektorvinderne. Fjerde kvartal af 2014 viste meget positive takter, men siden nytåret har ingen sektorer i USA levet op til forventningerne.

Ifølge investeringsstrategen skal du have gennemgående forståelse for en sektors bagvedliggende mekanismer, hvis du skal have succes med at udpege aktierne, der slår det generelle marked - også kendt som stockpicking.

”En god stockpicker kender dynamikkerne i en sektor og ved, hvorfor bestemte aktier er mere attraktive end konkurrenternes,” siger Lars Skovgaard Andersen.

Sundhed i fokusI sundhedssektoren påvirker mange faktorer selskabernes bundlinje. I Danske Invest har senior porteføljemanager Claus Henrik Johansen fulgt branchen tæt de seneste 11 år og har sin egen strategi, når han løbende forsøger at håndplukke fremtidens vinderaktier i sektoren.

”Jeg undersøger blandt andet, hvorfor selskaber står godt på markedet. Det kræver, at jeg ved, hvad der sker af reformer og reguleringer, der kan gøre det nemmere eller sværere at få produkter godkendt,” siger Claus Henrik Johansen.

Når et selskab lancerer en ny type medicin, undersøger han flere parametre. For medikamenter er produktets effekt og ikke mindst bivirkninger afgørende for, om det har potentiale til at blive en salgssucces. Herefter beregner sektorspecialisten antallet af mulige patienter, og hvor stort medikamentets forventede totalsalg bliver. 

”Jeg besøger hospitaler, hvor jeg taler med speciallæger for at høre, hvilke produkter de mener er bedst på markedet lige nu og på sigt,” forklarer han.

Høj værdi i stockpickingSektoren sundhed vægter højt i investeringsporteføljerne i Danske Invest.

Blandt topscorerne er irsk-baserede Shire, der blandt andet producerer ADHD-medicin, og amerikanske UnitedHealth Group, som er USA’s største udbyder af sundhedsydelser. De har i løbet af et år opnået et afkast på henholdsvis på 57,3 og 51,3 procent.

Som sektorekspert fylder møder med virksomhederne meget i Claus Henrik Johansens kalender, hvad enten de finder sted over telefonen, på virksomhedsbesøg eller til store sundhedskonferencer.

”Jeg har brugt 25 procent af min tid i USA i det seneste halve år, hvor jeg dels har haft møder med medicinalselskaber og dels har snakket med læger indenfor bestemte sygdomsområder som kræft, diabetes og allergier,” siger Claus Henrik Johansen. 

Tags

Anbefalede artikler