Novozymes har en gylden fremtid

Novozymes står med stor sikkerhed foran et eventyr med enzymer til fremstilling af ethanol på biomasse, såkaldt 2.-generations-ethanol.

INVESTERING

Verdens største producent af enzymer til fremstilling af bioethanol, den danske virksomhed Novozymes, har været ramt af lave oliepriser og krise i den amerikanske ethanolindustri, men alligevel har aktien klaret sig bedre gennem det seneste års krise end de fleste andre danske aktier.

Kun få C20-aktier har klaret sig bedre end Novozymes, som ligger på stort set samme kursniveau som for et år siden. Topscorerne er defensive aktier, nemlig William Demant og Coloplast – ligesom Novozymes. Den store, danske, globale producent af enzymer til blandt andet fremstilling af vaskemidler, foder og fødevarer sidder imidlertid også på et guldæg, som inden for de næste år ser ud til at blive udklækket.

En unik kombination
Det betyder, at Novozymesaktien besidder en sjælden egenskab: Den er både defensiv og robust over for dårlige økonomiske konjunkturer. Men det er også en langsigtet vækstaktie, som indeholder nogle fantastiske muligheder i forhold til fremtidens knaphed på energi og stigende fokus på global opvarmning og klimaproblemer.

Ifølge Novozymes kan det dog have lange udsigter, før der for alvor kommer gang i salget i meget stor skala af enzymer til fremtidens bioethanol, baseret på råvarer som hvede, majs og restprodukter fra sukkerrør. Men selve teknologien til at fremstille 2.-generationsethanol er på plads, og næste år forventer man at kunne fremstille fremtidens energi til samme pris, som man i dag fremstiller 1.-generationsethanol til.

Med andre ord har man allerede i dag pilotanlæg, hvor der fremstilles 2.-generations- ethanol i små mængder. Det lange seje træk bliver vejen frem til, at der er bygget store kommercielle fabrikker, hvor der fremstilles ethanol baseret på biomasse i stor kommerciel skala.

Første skridt bliver at bygge større demonstrationsfabrikker, hvor der opnås erfaring med fremstilling af 2.-generationsethanol i lidt større målestok. En sådan fabrik er Novozymes ved at bygge sammen med DONG Energy i Kalundborg. Næste skridt bliver at planlægge og bygge egentlige kommercielle fabrikker i stor skala, og det ventes at tage yderligere mindst to-tre år.

Vækst i USA og sydamerika
Fremskrivninger fra det amerikanske energiministerium og New Energy Finance viser, at vi skal helt frem til 2015- 2016, før der for alvor ventes at komme gang i produktionen af 2.-generations-ethanol. Overraskende ventes den altovervejende produktion helt frem til 2030 at ligge i USA og Sydamerika, mens Europa ligner en håbløs efternøler med ekstrem lille produktion.

Ifølge Novozymes skyldes det først og fremmest meget begrænset tro på politisk vilje i Europa til at fremme den type energiproduktion. Med udsigt til fremtidig knaphed på olie og markant stigende energipriser kan dette scenarie selvfølgelig ændre sig.

Og allerede efterårets klimatopmøde i København kan måske sætte EU tilbage på sporet mod en mere offensiv politik på dette felt. Indtil videre forventes cirka ti procent af det samlede benzinforbrug i 2020 at blive dækket med ethanol.

Bund under kursen
Under alle omstændigheder ventes det, at Novozymes kommer til at spille en central rolle som global leverandør af enzymer til ethanolproduktion, og fremtidsudsigterne har været med til at lægge en usynlig hånd under aktien det seneste år.

Hver gang, der har været et mindre tilbagefald i aktien, er de langsigtede købere kommet tilbage, hvorefter aktien igen er kravlet fremad. Ifølge AktieUgebrevets analyseredskab, AU Professionel, har de udenlandske finanshuse næsten systematisk været nettokøbere i aktien over det seneste år.

Hver gang, de kortsigtede investorer har trukket sig ud, er langsigtede, professionelle investorer kommet på banen. Det seneste års afmatning i den amerikanske produktion af ethanol – på grund af lave oliepriser – er med stor sikkerhed et forbigående problem.

De seneste måneders spæde snak om svag positiv økonomisk vækst i tredje kvartal har ret aggressivt fordoblet olieprisen fra 35 til 70 US-dollar, og det har øget lønsomheden ved produktion af ethanol.

På sigt er de færreste i tvivl om, at oliepriserne igen vil komme op i meget højere luftlag, dels på grund af den velkendte knaphed på olieressourcer på lidt længere sigt, dels fordi den globale finanskrise har fået mange af de store olieselskaber til at underinvestere i olieudvikling det seneste år.

Selsakb i verdensklasse
Novozymes er dog ikke kun begunstiget af eventyrligt spændende fremtidsudsigter. Selskabet er også i verdensklasse, når det gælder oplysningskvalitet om den økonomiske udvikling, om selskabsledelse og som innovativ virksomhed. Ifølge ledelsens forventninger er der udsigt til en vækst i overskud før skat på cirka fem-ti procent, på trods af vanskelige markedsvilkår inden for bioethanol.

Der investeres fortsat massivt i produktudvikling inden for en lang række områder. Forsknings- og udviklingsomkostninger udgør knap 300 millioner kroner pr. kvartal. Efter tidens norm er en værdiansættelse af aktien på cirka 25 gange årets overskud efter skat ekstrem høj. Hertil kan man kun sige, at man også får kvalitet for pengene. For den langsigtede investor er det et oplagt køb. Og de oplagte købsmuligheder er ved mindre kursfald på fem-ti procent.

Tags

Anbefalede artikler