NKT går en stærk fremtid i møde

Efterspørgsel efter rør til olieindustrien og et stort behov for modernisering af elnettet i Europa kan bringe NKT helskindet gennem en lavkonjunktur.

INVESTERING

‘Side 1: NKT går en stærk fremtid i møde’

I perioder med turbulens på aktiemarkederne bliver mange aktier ikke længere handlet på traditionelle nøgletal og vækstudsigter. NKT er en af de aktier, der er blevet ramt af investorernes udsalgsfeber, hvilket gør aktien til en attraktiv investering for den langsigtede investor. Mens markedet siden juli 2007 er faldet med 18 procent, er NKT-aktien faldet med hele 45 procent uden negative nyheder fra selskabet.

 

Beherskede forventninger til 2008 skuffede dog markedet, men da NKT gennem de seneste fem regnskabsår konsekvent har skudt under målet i sine estimater, bør forventningerne tages med et gran salt. Forklaringen på det massive kursfald kan være, at investorerne betragter NKT som langt mere konjunkturfølsom, end selskabet reelt er. En gennemgang af selskabets aktiviteter viser nemlig, at maksimalt 60 procent af omsætningen hentes inden for de traditionelt konjunkturfølsomme områder.

 

Selv om adm. direktør Thomas Hofman-Bang ikke har noget præcist bud på følsomheden, vurderer han dog de nævnte 60 procent som værende lidt i “den høje ende”. Og han er ikke i tvivl om, at markedet “overfortolker NKT’s konjunkturfølsomhed.” Det mest oplagte eksempel er NKT Flexibles, der producerer fleksible og trykstabile rør til olieindustrien. NKT ejer 51 procent af selskabet, som i 2007 bidrog med cirka 10 procent af overskuddet før skat og renter.

 

Efterspørgslen er især drevet af behovet for nye olie og gasfund. Heller ikke omsætningen i NKT Cables er primært drevet af konjunkturerne. Således udgør den byggerelaterede og dermed konjunkturbestemte omsætning kun 45 procent, mens resten af omsætningen hentes fra energikabler, hvor efterspørgslen er drevet af et omfattende behov for renovering af elnettet i Europa.

 

Sammenlagt betyder det, at kun lidt over halvdelen af NKT’s omsætning bliver direkte påvirket, hvis de globale konjunkturer for alvor vender.

 

 

‘Side 2: NKT går en stærk fremtid i møde’

Tags

Anbefalede artikler