Nervekrig på fjerde uge om aktietendens

Aktiemarkedets holdning er mest "hvad nu?" i det generelt mudrede makroøkonomiske billede.

INVESTERING

På fjerde uge ligger aktiemarkederne nu i et vakuum uden en entydig tendens i aktieretningen.

Det toneangivende S&P 500 indeks cirkler rundt om 50 dages glidende gennemsnit omkring 1315-25, og der er fortsat meget tynd omsætning, hvilket afspejler markedets uafklarede holdning om “hvad nu?”.

Overordnet ser det makroøkonomiske billede fortsat meget mudret ud: På den ene side er der moderat spirende økonomisk vækst i både USA og Europa.

På den anden side er der også en vis opbremsning i gang i væksten, og der er stor usikkerhed omkring, hvor meget stigende råvarepriser, oliepriser og højere renter vil påvirke væksten negativt.

Så også her står vi i et vadested, hvor der er risiko for, at vi bevæger os fra pæne udsigter til lidt mindre pæne udsigter.

Aktiemarkeder reagerer på usikkerhed

Efter vores vurdering er det denne usikkerhed, aktiemarkederne reagerer på for tiden.

Tvivlen om, hvad der skal ske, er udbredt. Vi hælder dog fortsat til det negative scenarie, uden at vi kan være skråsikre.

Den næste måneds økonomiske nøgletal vil give et meget klarere billede.

Når vi umiddelbart er skeptiske, skyldes det to forhold: For det første har de stigende råvare- og oliepriser endnu ikke sat sig fuldt ud i stigende inflation og pres på virksomhedernes indtjening. Det vil blive meget tydeligere i løbet af de næste 3-6 måneder.

For det andet ser vi underliggende negative signaler for udviklingen på aktiemarkedet. Selvom S&P 500 holder sig i ingenmandsland, er der underliggende nogle klare svaghedstegn.

Vi har tidligere fremhævet udviklingen i det vigtige halvlederindeks sox.x, som fortsat ligger under 50 dages glidende gennemsnit, og som fortsat viser svaghedstegn.

De negative udsigter bliver også understøttet af signalerne fra sektorrotationen, hvor de defensive brancher har performet langt bedst på både en uges og en måneds sigt.

Den seneste måned har stabile forbrugsvarer og health care klaret sig relativt bedre end alle andre brancher. Det betyder også, at investorerne i stigende omfang trækker deres kapital ud af de cykliske, mere konjunkturfølsomme, brancher og over i de mere forsigtige, defensive brancher.

Den overordnede negative stemning understøttes også af fortsatte tilbagefald i Citigroups Economic Surprice index, der indikerer forskellen mellem faktiske økonomiske nøgletal og analytikernes forventninger.

Den seneste måned har således stort set alene budt på skuffelser i forhold til analytikernes forventninger.

Også Børsmæglerbarometeret i AU Professionel viser nu entydig udenlandsk tilbageholdenhed overfor de danske C20-aktier. De udenlandske finanshuse har som gruppe været nettosælgere af danske aktier i de seneste tre uger.

Ses på enkeltaktier har der været et meget stort nettosalg i Vestas, mens der har været nettokøb i Danske Bank og Novo Nordisk.

Gå målrettet efter udvalgte aktier

På baggrund af denne udvikling vurderer vi, at den bedste strategi er at gå målrettet efter udvalgte aktiehistorier, samt at afdække noget af porteføljen med shortpositioner.

Det er lige præcis det, vi har gjort i AktieUgebrevets Spekulationsportefølje, hvor afkastet i 2011 nu er oppe på 13 %, mens det generelle danske aktiemarked er steget knap én procent.

Se tidligere aktieugebreve


 

Tags

Anbefalede artikler