Nationalbanken advarer mod indekserede obligationer

I en ny undersøgelse slår Nationalbanken fast med syvtommersøm, at aktieindekserede obligationer er en rigtig skidt forretning for investorerne - men en tilsvarende god forretning for bankerne.

INVESTERING

Hold dig langt væk fra pengeinstitutternes lokkende tilbud om risikofrie investeringer med mulighed for højt afkast. Det er i korthed konklusionen på Nationalbankens analyse af de såkaldte indekserede obligationer, der faldbydes af pengeinstitutterne i en lind strøm.

I undersøgelsen har Nationalbanken se på, hvor stort et afkast investorerne har modtaget på deres investering. Og det ser ikke godt ud. Omkostninger undervejs i konstruktionen af de indekserede obligationer æder så meget af afkastet, at investorerne kun har modtaget er årligt merafkast på 0,1 procent-point set i forhold til en risikofri investering i en kortløbende statsobligation.

På baggrund af undersøgelsen, der omfatter 67 obligationer med en markedsværdi på 18 mia. kroner konkluderer Nationalbanken, frit fortolket, at bankerne skummer fløden på obligationerne, mens kunderne bliver efterladt med håret i postkassen.

“Beregninger præsenteret i denne artikel viser, at parterne bag de indekserede obligationer historisk set har haft en god indtjening ved salget af de indekserede obligationer. Investor, derimod, har påtaget sig en større risiko end ved investering i fx statsobligationer uden at blive belønnet med højere gennemsnitligt afkast”, lyder den officielle forklaring fra Nationalbanken.

Siden starten af 90’erne har danske pengeinstitutter solgt indekserede obligationer for 55 mia. kroner. Under forudsætning af, at cirka 1 mio. husstande har investeret i obligationerne, svarer det til en gennemsnitlig investering pr. husstand på 55.000 kr.

Lav din egen indekserede obligation
Alternativet til pengeinstitutternes salg af indekserede obligationer er selv at sammensætte en portefølje af obligationer og aktier. Ved valg af en obligation er det oplagt at investere i en skattebegunstiget 2 % obligation. Har du en horisont på 5 år, vælger du eksempelvis en 2 pct. skibskreditobligation med udløb i 2012. Obligationen sikrer dig et afkast efter 45 % skat på 3,4 % årlig.

For at opnå muligheden for et højere afkast, supplerer du obligationsinvesteringen med indkøb af aktier eller aktiebaserede investeringsbeviser. Princippet er, at jo større aktieandelen er, jo højere risiko løber du. Med eksempelvis 60 – 70 % obligationer er risikoen relativt begrænset, mens muligheden for et højere afkast er ganske pæn.

Tags

Anbefalede artikler